1. Informationsskrivelse – FORVENTNINGER I 3D I FORHOLD TIL I 4D

I vores liv i 3D er vi vandt til at anskue en udfordring i vores liv og derefter sætte et mål for at klare denne udfordring. En udfordring, som mange kender til, er at eksempelvis veje for meget eller være i dårlig form. Så melder man sig ind i et fitnesscenter og sætter sig et mål om X kg vægttab, X % fald i fedtprocent eller X % stigning i muskelmasse.

Det vil sige, at vi i 3D har en klar forventning til, hvad som er bedst for os at arbejde os hen i mod. Sådan er det ikke i 4D.

Ved at tage på rejsen mod 4D sætter man sig et mål om at åbne for den 4. dimensions herligheder, men man har ingen erfaring med, hvad de går ud på. Man er derfor ikke i stand til at sætte sig mål om, hvor man vil nå hen. Man kan kun starte med at beslutte sig for at tage ud på rejsen mod 4D.

En anden grund til, at man ikke kan sætte sig mål, det er, at i 4D begynder man at lære at afvikle sin personlighed og få kontakt til sin sjæl. En personlighed er en energimæssig konstruktion af det vi ønsker at arbejde med i dette liv. Sjælen er en akkumuleret sum, af de erfaringer vi har haft i tidligere liv, og de evner vi har opbygget. Alt i sjælen er lagret i energi og er dermed også en energikonstruktion.

Når man begynder sin rejse mod 4D, skal man som sagt afvikle sin personlighed. Personligheden er altså en helt individuel ting, og det er derfor ikke muligt for alle mennesker at sige detaljeret, at de arbejder mod at afvikle den ene eller anden del af personligheden og opstille et mål, som alle mennesker kan arbejde sig hen imod. Hvert enkelt menneske kan beslutte at rejse og man kan tale med hinanden om sine erfaringer. Men det eneste mål man har helt tilfælles, det er at rejse og afvikle personligheden.

Et praktisk eksempel kan være, at man i sin personlighed har en konstruktion, hvor at det er planlagt, at der skal være udfordringer med ens forhold til sin mor. I barndommen skabes en masse situationer, som aktiverer følelser. Disse følelser er energi og de sætter sig i kroppen, som det jeg i mine bøger kalder ’fastlåste følelsesmæssige tilstande’. Når vi bliver voksne, begynder vi at bearbejde vores forhold til vores mor og alle de følelser, som er i kroppen som resultat af alle de udfordringer, det komplicerede forhold har medført. I afviklingen af personligheden skal disse fastlåste følelsesmæssige tilstande opløses. Det sker ved, at man MÆRKER energien i området i kroppen, hvor energien sidder fast. En proces jeg i mine opslag kalder transformation.

Når man starter med at afvikle disse fastlåste tilstande og dermed personligheden, så bliver der plads i kroppen til, at sjælenergien kan flyde ud i større dele af kroppen. Sjælsenergien indeholder som sagt alle de tidligere opnåede erfaringer og evner. Hjernen kan ikke rumme, at vi får præsenteret alle de mange hundredvis af liv vi tidligere har levet. Hjernen kan kun tilpasse sig indtagelsen af mindre informationer ad gangen, fordi den er ekstremt begrænset, i forhold til en sjæls samlede evner og hukommelse.

Man kan aflæse en del af sin personligheds udfordringer i ens fødselshoroskop, men ellers må man stoppe med at have forventninger til, hvad som er målet med afviklingen af personligheden og implementeringen af sjælsenergien. Man må åbne sig og være modig til at se det i øjnene, som kommer.

Da jeg i 2009 tog på kursus om sensitivitet i England og opdagede, at jeg kunne noget med heste, var det sidste jeg havde regnet med, at jeg i dag sidder med yderst veludviklede evner til åndelig kommunikation og dermed også forskellige varianter af clairvoyance, claircognizance mv.

Vi indeholder alle de vildeste gaver, og de går udover vores forestillingsevne. Derfor skal vi lade vores forventninger blive i den 3. dimension og rejse til den 4. dimension uden dem. 🤍🌸🤍

Lukket for kommentarer.