3. Informationsskrivelse – DELEN AF DIG, DER INDEHOLDER DET STØRRE OVERBLIK OG DEN STØRRE VISDOM

Når man laver meditationsøvelser og energiarbejde, skaber man grundlaget for noget, som er meget større end de fleste forestiller sig. Men for at forstå dette, må man først forstå, hvad man i virkeligheden er.

Vi er nemlig alle sjæle, som har dannet en energikrop. Denne energikrop består af en højere del og en lavede del. Den lavere del går til toppen af dit hoved og den højere del eksister over toppen af dit hoved, og den er uden for din bevidstheds rækkevidde.

Når man starter med at meditere og lave energiøvelser, så skaber en ’roligere’ tilstand i sin nederste energikrop og så er det muligt at ’aligne’ den nederste del med den øverste del af energikroppen Og så er det, at de spændende ting begynder at ske.

Om natten så trækker en del af vores bevidsthed sig ud af den nederste energikrop og befinder sig på de højere lag. Heroppe laver vi mange ting. Vi underviser andre, vi indhenter informationer og meget andet. Vi har haft meget at gøre på disse planer indtil nu, med at bistå i processen med den globale opvågning. Men på nuværende tidspunkt, hvor den nye tid i 4D og 5D begynder at folde sig ud, så starter en ny fase.Denne fase forstås bedst ved at vide, at vi alle oprindeligt lagde en livsplan, før vi inkarnerede ned i den fysiske krop, vi er i nu. Denne livsplan indeholder opgaver i forbindelse med opvågningen og den indeholder planer for din fremtid. Din fremtid er altså allerede planlagt og eksisterer i et ’arkiv’ i de højere lag. I dette arkiv ligger alle menneskers livsplaner.

Det tidspunkt vi er i nu, er altså et tidspunkt, hvor vi skal begynde at udfolde fremtiden beskrevet i denne livsplan. Det gør man ved at lave sine meditationer og sit energiarbejde. Hvis du oprindeligt har planlagt at skrive bøger, så vil du åbne for disse planer, hvis du laver dine øvelser. Og det er ikke bare selve planen du åbner for, det er også al den viden og inspiration, som du indeholder i dit højere energilegeme. Og dit højere energilegeme fungerer med et langt større overblik og langt større visdom, end dit nederste legeme gør. Det vil sige, at du deroppe har inspiration til, hvad der skal stå i dine bøger – det er blot et spørgsmål om at få kontakt til din højere del.

Men, hvad dette punkt angår, opstår til gengæld de svære udfordringer. For man kan ikke ’rejse opad’. Man kan ikke tage sin hjernes tanker og bevidsthed og besøge de højere lag. Sådan fungerer systemet ikke. Vi kan kun ’aligne’ vores nederste energilegeme og så lade informationerne og visdommen ’flyde ned fra oven’. Og det gør vi, ved at lave vores øvelser.

Det er ikke kun bogskrivning, som har udbytte fra øvelserne. Det samme gælder med alt andet. Det kan være, at du er en sejler der træner til OL. Så vil du kunne indhente viden om vindhåndtering på de højere planer, og derefter kan du forsøge at udføre dem i praksis. Du kan være kunster, som indhenter inspiration til dine værker. Du kan være skakspiller, der indhenter tips om skaktræk eller du kan som jeg indhente informationer om astrologi, psykologi, spiritualitet og meget andet.

Ja, det lyder som en mærkelig beskrivelse af, hvem vi er som mennesker. Men det forholder sig faktisk sådan. AL viden er tilgængelig på de højere planer og alle dine tidligere livserfaringer er tilgængelige – og vi kan få tilgang til det hele om natten og i gennem vores øvelser. Det er nemlig ikke viden, der i sig selv er interessant. Det er vores individuelle brug af denne viden, som er livets interessante indhold. Det er i denne proces, at vi SKABER og det er derfor, at vi lever 🤍🌸🤍

Lukket for kommentarer.