At nå mål på det ydre plan, kræver en indsats på det indre plan.

Spirituelt set – men også fysisk set, ændrer man sine handlinger på det ydre fysiske plan, ved at ændre på ens indre energimæssige tilstande.

På et praktisk plan foregår dette ved, at man gør sig et mål bevidst, og dykker ned i hvad som kan skabe modstand i at nå dette mål. Hvis man sætter retningen og fjerner modstanden, når man sit mål. Man skal dog blot lige finde ud af, hvad modstanden er.

Hvis du har et job, hvor du altid ender med at arbejde mere end du har planlagt, vil den oplagte handling på det ydre fysiske plan være at uddelegere eller sige fra til nogle opgaver. Men når du kun ændrer på det fysiske plan, får du ikke fat i de underliggende energier, og du vil derfor ende med at have for meget arbejde igen senere. Energierne findes inden i os, og svarer til vores tanker, vaner men mest af alt vores følelser.

Det er min erfaring, at der ALTID er en følelse bag vores uhensigtsmæssige adfærd. Når vi arbejder for meget, er der en følelsesmæssig energi, som skubber os i retning af at gøre det. Når vi får fat i denne energi, kan vi ændre på tingene. Først på det indre energimæssige plan og dernæst vil resultaterne automatisk vise sig på det ydre fysiske plan. Med andre ord, får du fat i den rigtige følelsesmæssige energi, som ligger til grund for, at du arbejder for meget, kan du transformere og udvikle denne energi, og du vil derefter ende med at kunne arbejde færre timer.

Jeg har skrevet flere bøger om hvordan man transformerer og udvikler sine indre følelsesmæssige energier. Når man forstår og lærer teknikken, er det ret enkelt. Det er dog ikke nødvendigvis behageligt, men det er yderst effektivt til at nå sine mål på det ydre fysiske plan.

Lukket for kommentarer.