BOGFØRINGSARK TIL MEGET SMÅ VIRKSOMHEDER

Det er efterhånden blevet svært og dyrt for meget små virksomheder at få lavet sit regnskab. Jeg har derfor lavet et lille Excel ark til meget små virksomheder, som kan downloades på min hjemmeside. Der er et ark til momsregistrerede virksomheder og, der vil måske senere komme et ark til virksomheder uden momspligt.

Det er ark, som er fuldkommen simple, og som kan bruges som et lille regnskabsprogram eller som regnskabsgrundlag før aflevering til årsregnskabsudarbejdelse hos en revisor. Udover at udfylde arket, skal man lave en folder, hvor man har alle bilagene liggende digitalt med nummerering, som passer ind i arkets kolonne med bilagsnumre.

Kolonnerne med grå farve trækker købsmoms og kolonner med lyserød farve trækker salgsmoms.

Du kan selv tilføje nye linjer og ændre på indholdet i de eksisterende kolonner – men vær opmærksom på, at du får indstillet kolonnen rigtigt til momstræk.

Virksomheder er meget, meget forskellige, så kolonnernes indhold er udvalgt med typer, som mange bruger.

Hvis du bruger arket og finder fejl eller mangler, må du meget gerne oplyse mig om det. Men hvis du ønsker rådgivning om udfyldelse af arket eller eftersyn og eventuel indberetning til SKAT, når du er færdig – så koster jeg kr. 375 pr. påbegyndt halve time + moms.

Lukket for kommentarer.