Ledelse som en INDRE kraft

Ledelse er ofte forbundet med en titel, lønpakke og et medfølgende ledelsesansvar overfor en gruppe mennesker. I denne rolle er det så meningen at man skal udføre ledelse. På den måde påføres man altså nogle ydre rammer til at udføre ledelsen i. Selve ledelsen opstår efterfølgende i det du fylder IND i stillingen, og det kommer fra DIT INDRE. Ledelse er altså en kraft eller energi som du har inden i dig selv.

Denne kraft/energi behøver faktisk slet ikke de førnævnte rammer, den kan fint udleves og udtrykkes i andre sammenhænge. Kraften har rigtigt meget at gøre med den kraft vi kalder ’at tage ansvar’, ja ofte er det faktisk den samme indre kraft vi blot har givet to navne.

Med denne forståelse af ledelse som en indre kraft, se så på dig selv eller andre omkring dig. Flyder denne kraft i jer?

Grunden til at det er vigtigt at lave denne skelnen og betragte ledelsesbegrebet som en kraft, er fordi at det spiller en afgørende rolle når der melder sig problemer. At løse et problem kalder på ledelses/ansvarskraften inde i os og her igennem udvikles løsningen på det praktiske plan.

Løsningen kommer ikke fordi en person har ’leder’ stående på sit visitkort. Løsningen kommer fordi et eller flere mennesker i gruppen TAGER ansvar og VISER ledelse – aktioner, som frembringes af en indre kraft og motivation, der udspringer fra personernes indre og som herfra skaber handlingen på det fysiske plan.

Indre ledelseskraft kan læres og udvikles. Vi har alle grundkraften i os. Prøv at mærke om du kan finde kraften i dig selv, og udforsk de situationer hvor du bruger den. Når du har kontakt til denne energi, så er vejen banet for at bruge den – men så starter arbejdet med at finde ud af hvilken vej du skal lede og hvilke værdier som ligger til grund for dit valg af vej.

Men HUSK at når du skal finde din indre kraft, skal du MÆRKE ikke tænke. Man kan godt tænke på indre energier, men når de skal udleves og bruges skal de mærkes. De aktiveres ikke af tanker i hovedet, men af intentioner i kroppen.

Ledelseskraft er kun en ud af mange energier vi har i os, noget du kan læse mere om i mine bøger og her på min hjemmeside.

 

 

Lukket for kommentarer.