6. Informationsskrivelse – LYSET OG LÆRETEAMET

California poppies... | California poppy, Poppies, Flowers photography

I ’Det Spirituelle Udviklingsprogram’, som jeg for tiden tilbyder, består formiddagsøvelserne af kropslige selvvisualiseringsøvelser. Det skyldes, at vi alle har små gnister i vores celler, som alle skal tændes til et større og kraftige lys. Det er vejen til opstigning, og denne opstigning er vi alle pålagt for tiden, fordi vi har valgt at være på jorden lige nu.

Når man retter sin bevidsthed mod udvalgte dele af sin krop, sker der meget mere, end de fleste er klar over. Undersøg begrebet ’The Observer Effect’ og du vil få indsigt i, hvad der sker, når man retter sin bevidsthed imod noget. Når man laver de kropslige formiddagsøvelser igennem programmet, retter man sin observering/bevidsthed mod punkter i sin krop, og når man gør det, så aktiverer man energien i området. Det sker uafhængigt af, om man kan mærke, hvad som sker. Og når man aktiverer energien i området, puster man til gnisterne i cellerne og får dem til at lyse mere.

Dette er en af de mest fantastiske energimæssige processer, for imens man er optaget af en kropsdel, så vil ens energilegeme være helt eller delvis åbent for downloads. Dette er ikke noget vi skal kontrollere eller holde fokus på. Vi skal blot lave formiddagsøvelserne, og dermed skabes en indre infrastruktur, hvorpå at energierne fra de højere dimensioner kan flyde ned til den lavere del af os.

Et menneske er et vanvittigt kompliceret energisystem. Vi indeholder den nederste del af vores energisystem, som vi kender som vores krop og personlighed. Men vi er meget, meget mere end denne del.

På de højere planer er den højere del af vores energisystem forbundet til en masse. Det er forbundet til vores højere egenskaber og vores tidligere livs erfaringer. Men den højere del af os, er også forbundet til vores sjælsgruppe og vores åndelige vejledere. Denne gruppe er også utrolig omfattende og derudover har vi vores skytsengle gruppe omkring os hele tiden.

Jeg er blevet bedt om at gøre opmærksom på dette forhold med begrebet ’Programmets læreteam’, og beskrive det på følgende måde.

Jeg – Lone, laver det fysiske arbejde med at manifestere øvelserne og styre deltagerne igennem programmet. Men energimæssigt fungerer programmet anderledes. Når jeg skriver manuskripterne til øvelserne, får jeg dem leveret. Jeg finder aldrig selv på noget, jeg downloader dem fra de højere planer. Jeg ved ikke, hvem som laver øvelserne og, om jeg selv er med til det om natten. Men, når jeg spørger ind til det, får jeg fortalt, at det skal jeg ikke tænke på. Jeg skal blot holde fokus på at få programmet manifesteret på det fysiske plan og fortælle, at der omkring programmet er et åndeligt ’læreteam’.

Mit arbejde omfatter en støtte til deltagerne i programmet, som jeg også hele tiden får støtte og råd til fra de højere planer. Men det højere formål med programmet, det er, at få deltagerne til at få kontakt med deres egne åndelige rådgivere – altså skabe deres egen kontakt til læreteamet. Ikke ved at høre om dem, høre hvem de er, høre deres navne eller lignende. Men ved at mærke kontakten til dem via hjerteregionen.

Programmets forløb tilstræber altså delvis en styrkelse af hvert enkelt deltagers kontakt til sin højere del af energilegemet og dermed kontakt til ens egne åndelige gruppe som er en del af læreteamet.

Men når programmet løbende udføres af flere og flere, skaber programmets øvelser derudover en infrastruktur for fremtidige deltagere. De vil derfor have lettere ved at få kontakt med deres åndelige del.

Man udfører altså et smukt kollektivt arbejde, ved at fokusere intenst på sit eget indre 💗

Lukket for kommentarer.