ARKETYPER

Mitziki

Når man skal lære at arbejde med sig selv – enten fordi, at man har udfordringer, eller blot fordi at man er nysgerrig efter at vide mere om, hvad man indeholder – så er brugen af arketyper et godt sted at starte. Men arketyper er sammensatte karakter, det er også muligt at nedbryde en arketypisk karakter i selvstændige karaktertræk.

Sensitivitet er emne, der har fyldt meget i mit liv. Når man studerer Elaine Arons teori om ‘The Highly Sensive Person’ beskriver hun delvis de grundlæggende træk ved sensitive mennesker. Hun opdeler dem derefter i introverte (70%) og ekstroverte (30%) og derudover en gruppe som også er High Sensation Seekers. Sidstnævnte er en minoritet indenfor den samlede gruppe, ligesom ekstroversion er.

Jeg har to gange været på kurser i udlandet med sensitive mennesker samlet fra mange lande. Når man som mig og andre deltagere på disse kurser rejser langt ud i verden for at udforske teorien samt møde ligesindede, så definerer man sig selv 100% efter teorien. Men tager ikke afsted for at finde ud af om man passer ind. ALLE havde læst det meste af Elaines litteratur og alle havde overgivet sig 100% til at være ’et særligt sensitivt menneske’. Noget af det, som overraskede mange af os deltagere, det var, at på trods af, at vi alle følte os stærk forbundet af teorien om sensitivitet, var vi alle så utroligt forskellige. Mange havde forventet, at vi lignede hinanden på mange områder. Men det gjorde vi slet ikke.

Med denne viden i baghovedet rejste jeg længere ud ad vejen, der udforskede, hvem jeg selv var. Og da jeg nu vidste, at vi sensitive var så vidt forskellige, så tænkte jeg om der mon var andre måder at kategorisere os på. Det fandt jeg i astrologien, hvor blandt andet Claus Houlberg har beskrevet forskellige ’kasser’, man kan putte sensitive mennesker i. Sagen er nemlig, at hvis man aflæser månens aspekter, kan man opdele sensitivitet i, hvad man er sensitiv overfor. Nogen mennesker er sensitive på et fysisk plan, nogle overfor tanker, andre overfor følelser, andre overfor spiritualitet osv. Med astrologien kan man altså udvide Elaine Aron teori på et endnu mere detaljeret plan.

Inden for astrologien kan man så derudover supplere med viden om sig selv udover sensitiviteten. Man kan aflæse de aspekter, som ikke har med måne og sensitivitet at gøre. Og netop indenfor astrologien gøres brug af arketyper fra mytologierne. Alle planeter er eksempelvis navngivet efter mytiske figurer, hvis arketypiske træk kan aflæses i mange gamle skrifter.

Min rejse fra Elaine Arons teori videre til astrologien, har for mig været utroligt spændende, og givet mig fuldkommen indsigt i hvem jeg er, hvilke evner jeg har og hvad vej jeg skal i livet. Rejsen har derudover bragt mig videre til selv at opsætte min egen teori. Jeg FORSTÅR nemlig den nævnte viden om arketyper, men jeg kan også MÆRKE arketyperne. Jeg kan mærke dem, via den energi de er opbygget af, hvilket har gjort mig i stand til – via min sensitivitet – at beskrive verden ud fra ’et sanset perspektiv’.

Når man graver sig så dybt ind i energierne, som jeg har gjort, så kan man også nå udover jordens fysiske grænser. Man kan ’flyve’ op/ud i andre dimensioner, og ad den vej, kan man kommunikere med andre kloge væsener. Via min ’astralsurfing’ – som Claus Houlberg kalder det – kan jeg rejse ud på de åndelige planer og kommunikere med andre, og jeg kan kanalisere deres budskaber. Det gør jeg for tiden i mine nummererede poster, men jeg har også gjort det andre gange tidligere. En af dem jeg har kanaliseret flere gange, er Mitziki. Du kan høre en af kanaliseringerne her, hvor du også kan finde andre ’kanaliseringer’.

Mitsiki no. 5 – Archetypes – YouTube

Lukket for kommentarer.