BIBELSKE OG SYMBOLSKE REFERENCER

Den tid vi lever i nu, kan man kalde bibelsk. Ikke fordi den har noget med den kristne religion at gøre, men fordi, at der i Biblen og i mange andre skrifter, musik, film, kunst m.v. er referencer til det, som sker i verden nu for tiden.

Når man skal forsøge at forstå disse referencer, er der mange forståelseslag. Hver reference har derfor mange betydninger. Desuden har hver reference forskellige betyder for hvert menneske.

Man kan tilgå referencerne med sin logiske forståelse, men man har også en anden mulighed. Det ved jeg, fordi den har jeg altid benyttet mig af. Når jeg læser noget, glemmer jeg det inden for ganske kort tid. Det er kun når jeg prøver noget, at jeg kan huske det efterfølgende. Dette betyder stort set, at af alt det jeg læser, kan jeg kun huske de ting, som jeg har en eller anden form for personlig erfaring med. Denne tilgang til verden betyder, at når jeg oplever noget og så bagefter støder på de bibelske eller symbolske referencer, så bliver referencen et symbol på min oplevelse. Ikke omvendt.

Jeg har en meget stærk ’indre forbindelse’ til både mit højere selv men også til mine åndelige hjælpere. De sørger for, at jeg får en masse oplevelser med de bibelske og andre typer symbolske referencer. På et indre plan er dette eventyrligt for der indgår væsener og tilstande, som er ubeskrivelige og overdådige. De indre oplevelser jeg har, overgår så rigeligt de fysiske oplevelser.

Når bibelske og symbolske referencer er vigtige, så er det fordi, at vi via dem bliver hjulpet på vores indre udviklingsrejse. Alle har en sjæl, som er rejst ned i en fysisk krop for at opleve. Alle har en plan for disse oplevelser. Intet sker tilfældigt. Når vi dør trækker vi os tilbage med oplevelserne fra det fysiske liv. Men den tid vi lever i nu går ud på, at det jordiske liv skal komme tættere på de åndelige dimensioner, vi rejser tilbage til efter dette liv. Derfor skal vi vejledes til at finde vores indre vej. Ad denne indre vej udvikler ALT sig – også de fysiske oplevelser.

En af de referencer jeg har fået fra mine åndelige hjælpere, har at gøre med det åndelige aspekt af min kost. Denne oplysning fik jeg først fra forskellige indre og ydre kilder, men til sidst også med nedenstående bibelske citat.

Hvis du ikke forstår, hvad jeg hentyder til i citatet, så bed om at dine åndelige vejleder får det til at lyse op for dine øjne. Når vi skal samarbejde med vores åndelige vejledere, er det godt at vide, at de er underlagt loven om ’passiv lydighed’. Det vil sige, at de skal være passive indtil vi beder dem om hjælp. Dog må de kun hjælpe indenfor de regler, der er fastlagt i de universelle love samt i din livsplan.

(Hvor citater skriver ‘hersk’ ligger en yderligere reference, som har at gøre med mit egentlig livsformål. Men det er ikke hvad denne post handler om)

Skabelsesberetningen

Gud sagde: ”Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.” Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: ”Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!” Gud sagde: ”Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde.” Og det skete. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen, den sjette dag.

Lukket for kommentarer.