Følelser og hjernen – eller omvendt

I dag blev jeg spurgt til, hvordan at videnskabens syn på følelsernes relation til centre i hjernen, hænger sammen med min forståelse af følelser. Det er jo konstateret, at når bestemte områder i hjernen beskadiges, kan dette afspejle sig i ændrede følelsesmæssig adfærd hos de pågældende mennesker. Kan man heraf konstatere, at følelserne har sit udspring i hjernen?

Dette spørgsmål er stillet med udgangspunkt i naturvidenskabens metoder, men for at jeg kan besvare spørgsmålet, må vi vende tingene på hovedet.

Prøv at tænke på hvad du føler lige nu! – så prøv at mærke hvad du føler lige nu! (Prøv at blive bevidst om forskellen mellem at VIDE hvad du føler, og MÆRKE hvad du føler – det er to helt forskellige ting )

Hvis du skal vise et sted på kroppen, hvor du kan mærke dine følelser, hvor vil du så pege?

De fleste mennesker peger på stedet foran på brystet eller foran maven. Det er her langt de fleste mærker deres følelser. De mærker dem hverken i amygdala, det limbiske system eller andre steder i hjernen.  Ja, vi forstår vores følelserne med hjernen, men vi oplever og mærker følelserne i vores krop.

Forestil dig, at et af dine centre i hjernen påvirkes og det resulterer i at dine følelser påvirkes, hvad sker der så egentlig? Der sker det at hjernen er en del af vores nervesystem – et system som er centreret i hjernen, men har forgreninger til samtlige steder i kroppen. Der sker en kommunikation mellem hjernen og hele nervesystemet og denne kommunikation foregår via energi.

Der flyder altså energi i dit nervesystem, og det er denne energi der påvirker vores følelsesmæssige tilstande.  Når du overgiver dig til, med din hjerne at forstå, at der flyder energi i dit nervesystem, så kan du overgive dig til at forstå hvad, som skaber og påvirker disse energier. Herfra åbner der sig muligheden for at forstå dig selv og din krop på en helt ny måde. En måde, som beskriver dig og din krop som et energisystem. Et system som indeholder følelsesmæssige energier, men også en masse andre energier. Faktisk er dette en helt videnskab i sig selv, noget jeg skriver mere om på min hjemmeside og i mine bøger. (www.lonehjorth.dk / www.lonehjorth.com )

Lukket for kommentarer.