Spiritualitet, professionalisme og autenticitet

Disse begreber har en tæt relation, selvom nogle måske kunne mene, at det ikke forholder sig sådan.

Til start kan man som udgangspunkt opdele forståelsen af spiritualitet i to dele. En åndelig del og en energimæssig del.

Når man forholder sig til den åndelige del, må man begive sig ind i overvejelser om sjælens eksistens, dens ophav, reinkarnationsbegrebet, formålet med vores eksistens mv. Det er overvejelser som selvfølgelig kan diskuteres åbent, men som hidrører vores personlige overbevisninger.

Omvendt er det med den energimæssige del. Det er en del som vi alle sammen er påvirket af hver dag og som relaterer sig direkte til både professionalisme og autenticitet. Man kan sige at energier på en måde ikke kender de samme grænser som vi stiller op. Energier flyder konstant i vores indre, og flyder på tværs af grænserne mellem professioner og privatliv, og de er faktisk det som udgør kernen i vores følelse af autenticitet.

Min oplevelse er, at vi alle er her på jorden med et formål. Det er et formål, som relaterer sig til de fællesskaber vi indgår i, men i lige så høj grad vores individualitet. Dermed mener jeg, at vi indgår i vores professionelle liv med hele vores personlighed, selvom vi nogle gange synes at en del af den bør blive hjemme i privaten.

Omvendt oplever vi i vores fællesskaber at autenticitet fra deltagerne er en værdifuld og værdsat egenskab. Autenticitet kan man sige betyder ærlig, usløret eller oprindelig, og når vi sætter dette sammen med begrebet professionalisme, er det tydeligt at disse er modstridende. Du kan ikke opføre dig professionelt på arbejdet, ved at ligge en del af dine meninger og følelser fra dig derhjemme, og så samtidig være autentisk.

Hermed mener jeg ikke, at du skal fremture med alt hvad, som foregår inden i dig selv. Men du skal være bevidst om hvad der foregår, forholde dig til det og styre det i passende omfang. Det som foregår inden i dig selv, har at gøre med dine indre energier. Dine energier er en del af din samlede personlighed, og dermed en spirituel forståelse af HELE dig.

Det er derfor hensigtsmæssigt at forstå, at for at opnå autenticitet i det professionelle liv, må man inddrage en holistisk spirituel forståelse af personligheden. En forståelse som omfatter alle indre energier, hvad enten de er følelser, drifter, tanker eller andet. Du er nød til at lære HELE dig selv at kende, før du når til at erkende hvad der ligger i din indre autenticitet. Du kan ikke bare nøjes med at kende dig selv i arbejdsrelationerne eller i privatlivet. Du skal kende hele dig selv, og du skal forstå at alt inden i dig hænger sammen.

Man bliver dog ikke bare autentisk ved at tilvælge det. Dertil er livet alt for kompliceret. Du bliver autentisk ved at konfrontere dig selv med de udfordringer, du møder på din vej, hvad enten det er på arbejdet eller i privatlivet. Når du lige nu læser denne artikel, kan du derfor med fordel stoppe op og reflektere over hvilke udfordringer, du har lige nu. Det gælder både i dit arbejds- og privatliv. Når du har overblik over dine udfordringer, så forstå, at de er der, fordi du skal lære af dem. Du skal ikke springe over dem, få dem overstået eller gå udenom dem, så dukker de bare op senere et andet sted. Du skal overgive dig til, at udfordringerne konfronterer dig, fordi de medbringer læring til dig. Når du har lært, hvad udfordringerne medbringer, er du klar til et nyt skridt i livet.

Jeg forklarer mere om disse forståelser i mine bøger om energier og følelser og på min hjemmeside www.lonehjorth.dk / www.lonehjorth.com

 

Lukket for kommentarer.