DER ER NOGET, SOM VI IKKE KOMMER UDENOM

Vi er igennem en kæmpe opvågningsproces og der er en masse viden, som vi skal have indsigt i. Det skyldes, at denne viden er blevet holdt tilbage for os. Men, når det kommer til stykket, så vil denne proces for mange være overstået på nogle år. Der er noget andet, som vi ikke kommer udenom og som kræver endnu mere arbejde. Dette handler om vores rejse fra 3D til 4D/5D – og dette opslag handler om den rolle, som sensitiviteten spiller i denne rejse.

Energierne har accelereret så kraftigt de sidste par år, at rigtig mange mennesker har kunne føle dem og deres påvirkninger i sit indre. De har simpelthen være så stærke og haft så meget indflydelse på fysiske, følelsesmæssige og mentale tilstande, at mange ikke har kunne negligere dem. Energiindstrømninger hæver delvis menneskers indre energifrekvens – men de gør dem samtidigt mere sensitive.

Sensitivitet er ikke en særlig praktisk egenskab i vores samfund, sådan som tingene er skruet sammen nu. Ja, der tales mere om det nu end der gjorde før, men hele samfundet er stadig konstrueret på ikke-sensitive betingelser og vores kultur det samme. Det er vores arbejdspladser, vores transportsystemer, vores skole og andre uddannelsesinstitutioner osv. også.

Forholdet imellem sensitive og ikke-sensitive mennesker minder lidt om mennesker – der ikke har børn, som taler med mennesker – der har børn. Ja, man kan tale sammen om børnene, men dem med børn har erfaringer, som dem uden ikke har. Sådan er det også med sensitivitet. Man kan tale sammen om det, men dem, som er ikke-sensitive har nu engang ikke prøvet at være sensitive.

Vi har haft problematikken meget tæt inde på livet i vores familie, hvor jeg og vores tre børn er meget sensitive og min mand slet ikke er det. Det vil sige, han var det ikke – indtil han så blev det. Helt lige som jeg gjorde i 2008. For mange af os er egentlig mere eller mindre sensitive, men på grund af det miljø, vi er en del af, har vi måtte lukke vores sensitivitet ned. Det skete for mig og for min mand. Jeg måtte erkende min sensitivitet i 2008 og min mand i 2022. Og jeg skal da love for, at vi nu kan snakke sammen på en ny måde, og der er næsten ingen grænser for den forståelse, som jeg nu kan hente fra ham. En forståelse, som det i den grad skortede på tidligere og, som vi netop derfor skrev vores fælles bog om i 2015.

At revne og nå ind til sin sensitivitet kan afsløre meget, for vi er som sagt allesammen mere eller mindre sensitive, og vi er det på mange forskellige måder. Og det, som vi alle er sensitivitet overfor, beskrives bedst med ét ord: ENERGIER.

Ja, man kan være sensitiv overfor fysiske ting som for eksempel sengetøj, som kradser eller tøjmærker i nakken, som ikke er til at holde ud. Men mange er sensitive – eller er ved at blive det – overfor energier. Det være sig stemninger i et lokale, humør hos andre mennesker, lyde eller lignende. Og i den første fase er dette nok at vide. Men, når vi skal videre i vores forståelse af rejsen fra 3D til 5D, så må vi begynde at forstå, at vi er sensitive overfor energier – og det er meningen, at vi skal være det.

Det er blot et spørgsmål om, at man gør det usynlige til noget mere håndgribeligt og virkeligt. Det kan man gøre ved at forstå, at stemninger i et lokale er energierne i lokalet. Humør hos andre mennesker er typisk mentale eller astrale energier, som stråler ud fra det pågældende menneske. Og lyde er jo energibølger osv.

Det gælder for opvågning til al den nye viden, at man må tage tingene ind i sit eget tempo. Dette gælder også for overgivelsen til ens sensitivitet. Det er SÅ livomvæltende, at pludselig blive sensitiv – eller opdage, at man hele tiden har været sensitiv. Derfor må man have respekt for processen og gøre sig klart, at man ikke aner, hvordan livet vil udvikle sig. Det eneste man må fokusere på, det er at forsøge at finde en balance i livet, hvor ens sensitivitet ikke tager magten fra en. Finde balancen imellem at blive stimuleret og blive overstimuleret.

Elaine Aron har udviklet teorien om ’særligt sensitive mennesker’ og man kan hente mange informationer i hendes litteratur. Der hviler dog en slags en skygge over hendes arbejde, for jeg har oplevet meget modstand mod den i Danmark. Og jeg har oplevet, at mange mennesker læser ting ind i hendes teorier, som ikke er der – men som er disse menneskers egen dagsorden. Disse menneskers dagsorden kan være nok så fin, det har bare skabt en masse uro om Elaine Arons arbejde, og det er lidt beklageligt. Men sådan skulle det åbenbart være.

Jeg selv har haft ufattelig meget glæde af hendes bøger og nogle kurser, jeg har deltaget i. Men hun vinkler sin teorier efter et klassisk videnskabeligt perspektiv og inkluderer ikke spiritualitet og energier. Hun argumenterer også for, at man er født med en vis grad af sensitivitet og, at man beholder denne igennem livet. Det er jeg på en side enig med hende i, men på den anden side, har jeg selv oplevet at betegne mig som ikke-sensitiv i 46 år, for bagefter at betegne mig som super-sensitiv. Så ja, vi er født med en vis grad af sensitivitet – spørgsmålet er, om vi har opdaget det.

Og desuden vil den store opvågning – vi er midt i – som sagt gøre alle mennesker mere sensitive. Det kommer vi bare ikke udenom, for et liv i 4D og 5D KRÆVER en stærk sensitivitet. Det er simpelthen grundlaget for, at man kan eksistere i disse dimensioner.

Man kan kæmpe meget imod sin erkendelse af sin sensitivitetsgrad – og man kan også bare begynde at dyrke den. Man kan begynde virkeligt at fordybe sig i, hvad det egentlig er, som man mærker. Begynde at notere sig alle de nuancer, som man sanser. Alle de udfordringer, som man har. Alle de stemninger, som man mærker. Alle de energier, som man føler stråler ud fra andre. Osv. osv. Og så kan man begynde at udforske typerne og styrkerne af påvirkninger. Og på den måde, kan man træde ind i et helt nyt liv. I starten et helt vildt svært liv, men senere hen et helt nyt liv med mange, mange flere nuancer og ikke mindst flere dimensioner.

Jeg har skrevet bøger om energierne, hvori jeg forsøger at guide folk til at forstå de mest basale typer af energi. Min bog om følelser er en bog, hvori jeg giver et helt nyt perspektiv på, hvad en følelse er. Et perspektiv som lærer folk, at følelser er energier, som bor i kroppen. Følelser er noget håndgribeligt og virkeligt, hvis ellers man tør overgive sig til det. Og på denne måde kan man gøre det usynlige mere fatteligt for det indre sanseapparat.

ALT ER ENERGI – men, de følelsesmæssige (astrale) energier er dem, som fylder mest i et menneskes liv. De ER følelser, men er alligevel noget andet end det, som vi normalt italesætter som følelser. Deres spilleregler er anderledes end dem vi normalt opsætter for følelser. At opfatte følelser på denne måde er et helt nyt perspektiv, og det er et perspektiv, som man ikke kommer uden om at lære, når man starter sin rejse imod 5D. Og for at mærke disse følelsesmæssige energier, skal man bruge sin sensitivitet.

Hvis du vil prøve at mærke dine følelsesmæssige energier, så kan du træne denne øvelse. Alt efter, hvor sensitiv du er, vil du kunne spontant mærke – eller træne dig op til at mærke, hvordan du trækker energi op i øvelsen. Energitræning nr. 1 – vrede og frustration – YouTube

Link til vores film om særlig sensitivitet i familien: Introfilm til bogen: Særlig Sensitivitet i Familien – YouTube

Lukket for kommentarer.