VIDENSKAB

VIDENSKAB

Man kan opdele det materiale, som jeg præsenterer på min hjemmeside, i to hovedkategorier.

  1. Uddannelse
  2. Videnskab

Under kategorien videnskab hører min ’Teori om Livets Formål’. I denne film opstiller jeg min teori om Universets 12 stråler, som danner grundlaget for alle de astrale energier. De astrale energier er de energier i vores krop, som er vores følelser. Filmen er opdelt i følgende afsnit:

  1. Vilkår, formål, form og begrænsninger for teorien
  2. Energikroppens indhold og udspring samt dens tre typer af energi og sjælens rolle
  3. Kernen i min teori – den astrale energi i og omkring os
  4. Energiindstillinger
  5. Kernen i det som styrer energierne i og omkring os – bevidstheden
  6. Transformation af astral energi
  7. Afslutning – kilder, dyr og forskningsmateriale

Du kan også læse hele manuskriptet under blog-indlæg. Søg via kategorierne til højre på hjemmesiden.

(1) My Theory On The Purpose Of Life – and the Table of Astral Energy – YouTube

Lukket for kommentarer.