Budskab fra det åndelige dyrerige

Svanerne:

Kære mennesker,

I er alle på vej igennem meget store ændringer i jeres liv og i jeres samfund. I står på tærsklen til at begynde en tid, hvor Vandbærerens energi er mere fremtrædende. Og i forhold denne energitype, så har vi et budskab til jer.

Først skal I forstå, at os – der sender dig dette budskab – vi lever ikke i fysisk inkarnation på jorden. Vi opholder os der, hvor de svaner, som I ser på jorden, er imellem deres inkarnationer. Og så er vi desuden forbundet til det centrale rige, hvor alle dyr har deres sjæls udspring.

Vi ser altså det hele lidt mere oppe fra, og så ser vi faktisk tingene på en lidt anderledes måde, end mennesker gør. Det skyldes den måde, vi er energimæssigt konstrueret på og dermed de evner og erfaringer, som vi besidder.

Vores budskab til jer tager udgangspunkt i følelsen af fællesskab. For egentlig er vi jo ikke flokdyr, når vi inkarnerer ned på jorden. Vi lever typisk alene i en periode og danner så ofte par og får unger. Men vi er, som alle dyr er, meget forbundet til vores sjæl og åndelige ophav – og via den forbindelse føler vi os meget forbundet og som en del af et stort stærkt fællesskab.

Vi ved, at de oplevelser, som vi får i en jordisk inkarnation, kommer til at afspejle sig direkte i svaners kollektive åndelige bevidsthed. Derfor tager vi vores liv meget højtideligt. Vi oplever altså en stor ansvarsfølelse overfor det åndelige fællesskab, selvom vi i en jordisk inkarnation kan virke meget aggressive overfor hinanden og somme tider også overfor mennesker.

Forstå, at når mennesker begynder at mærke indflydelsen fra Vandbærerens energi, så behøver I ikke føle, at I nu konstant skal være i fællesskab med andre mennesker. Vandbæreren og Uranus hænger nemlig stærkt sammen med det åndelige plan og det er her, hvor I skal sørge for at forbinde jer med jeres energi. Gør det, så vil det altid afspejle sig i det fysiske liv og fordele sig via jeres kollektive åndelige bevidsthed.

En af svaners højest skattede evner er ynde, skønhed og æstetisk fremstående. Vi forsøger at bære disse energimæssige kvaliteter med i alt, hvad vi gør. Selv når vi hvæser ad nogen, som kommer os for nær, så gør vi det med vores ynde i behold. Dette er meget vigtigt for os fordi, det er en af vores races (species) specielle kvaliteter. Andre dyr kan være grove og slet ikke graciøse og så alligevel have deres egne helt egne og unikke kvaliteter. Sådan er det med alle dyreracer. Ingen er bedre end andre – alle er en del af det centrale åndelige dyrerige, og besidder hver deres kvaliteter.

Vi ønsker alle at udvikle os på et åndeligt plan, og det gør vi blandt andet ved at rejse ned i fysiske inkarnationer og transformere energier på dette plan, så energierne hæves op på en højere og finere frekvens og implementeres på det individuelle og kollektive åndelige plan. For driften imod udvikling er vores alles dybeste livsdrift. Det er ikke altid nemt at finde den ’rigtige’ udviklingsvej imod finere frekvenser – men også dette er en del af udviklingsvejen. Du kan leve hele dit liv i en tro om, at du er på vej mod højere energitilstande og så i virkeligheden står du og hopper på stedet. Sådan er livet så finurligt. Tag dog ikke fejl af, at alle oplevelser i den sidste ende samles op som erfaringer på sjælsplanet – og det er altid vigtigt. Ingen erfaringer er spildt arbejde.

Jorden, dens beboere og dens omgivelser er på vej til at tage et stort skridt fra en ’gammel’ verden til en ’ny’ verden. Og vi ønsker at tilbyde vores hjælp til jer i denne overgang. Det I skal gøre, det er at se en svane for jeres indre blik i en meditation og så nedtone synet og i stedet tune ind på svanens energi. Når I gør dette – imens I har aktiveret energien i jeres hjerte – så vil vi forbinde vores energi med jeres. Vores energi er i den nye verden og ved, at vi forbinder os til hinanden på denne måde, så vil vi sammen skabe bro fra den gamle verden til den nye verden, hvor der vil strømme højere energi fra vores side over imod jer. Dette vil virke som trædesten, som I kan træde på for at komme videre ind imod den nye verden.

I skal altså slippe synet fra jeres fysiske øjne og det tredje øje, og så holde jeres energi tændt i hjertet imens, at I mærker vores energi. Vores energi vil mærkes som følelsen af skønhed, ynde og værdighed og specielt værdighed er vigtigt at have i disse tider, som jo indeholder så megen lidelse. Udvikling – og altså energihævninger – ER lidelsesfulde og de er langt nemmere at gennemføre, hvis man gør det med værdighed.

Lad følelsen af værdighed være din energimæssige bro til den nye verden, og du er velkommen til at støtte dig til vores energi. Rejs imod det nye via hjælp fra dine indre energier og vid, at hver gang du tager et skridt, vil dette skridt påvirke menneskehedens kollektive bevidsthed og være med til, at implementere Vandbærerens tidsalder og dermed den nye verden.

Lukket for kommentarer.