Sanse eller tænke

Hvad forskel gør det, hvis du sanser hvad en person fortæller dig, frem for kun at lytte til, og tænke over budskabet? Efter min mening gør det en enorm forskel. Når man sanser, åbner man for at modtage mere, end kun ved at lytte.

Vi forbinder tit sansning med brugen af vores 5 fysiske sanser, men den type sansning jeg snakker om her, er hvad jeg kalder ’holistisk sansning’. Holistisk sansning omfatter både brugen af de fem sanser, men også brugen af nervesystemet og intuitionen.  Ved at bruge denne type sansning, opfanger vi hele energien omkring budskabet, i stedet for kun at fange ordene. Energi er flerdimensionel, ord er kun todimensionelle. Ved at søge efter energien i budskabet, får vi altså mulighed for at opfange flere dimensioner af budskabet.

Der er mange situationer, hvor det er hensigtsmæssigt at søge efter energien i det, som sker. Hvis vi er sammen med andre mennesker, vil holistisk sansning give os informationer om, hvordan at personen vi taler med føler og tænker, og dermed hvilke motivationer og intentioner, som ligger bag de ord, som personen udtaler. Hvis vi er sammen med vores små børn, kan vi nemmere fornemme hvordan de har det i situationer, hvor de måske selv kan have svært ved at udtrykke det. Hvis vi bruger holistisk sansning mod os selv, vil vi komme tættere på at mærke, hvordan vi har det, og hvad vi føler, fremfor hvordan vi burde have det, og hvordan vi burde føle.

Holistisk sansning er blot et ord for, hvad de fleste mennesker gør hele tiden. Men fordi vi ikke har tradition for at italesætte sansningen på denne måde, kan vi tit blive forvirrede om, hvad vi reelt sanser. Når vi taler med hinanden, chefen, kollegaen, partneren, coachen, terapeuten, lægen eller andre forudsætter vi, at det vi sanser kan sættes på ord og videreformidles i en samtale. Sansning kan ikke sættes på ord, fordi det vi sanser er energier, og energier har flere dimensioner end ord. Hvis vi sætter sansning på ord, kan det ikke undgås, at nogle af dimensionerne går tabt.

Mange steder i vores samfund ville have gavn af at inkludere sansning udover tænkningen. Både vores generelle videnskabsforståelse, og specielt vores skoler og uddannelsesinstitutioner, kunne have gavn af at udvide forståelsen og tænkning af læringsstoffet til også at sanse læringsstoffet. Vi ville få helt nye samtaler i gang, og nye forståelser ville se dagens lys.

Måske forstår du, hvad holistisk sansning er ved at læse denne tekst. Men sansning er en individuel oplevelse, så du skal ikke kun forstå det jeg skriver, du skal sanse det. Ingen kan fortælle dig, hvad du sanser ud fra at læse denne tekst, kun du ved hvad du sanser, og dermed, hvad du registrerer af indtryk. Måske tænker du over det jeg skriver, måske minder det dig om noget, måske mærker og føler du noget. Det ved kun du.

Ved at være bevidst om muligheden for holistisk sansning, kan vi tage det første skridt i retning mod at udvikle vores sanseevner. Derfra går det simpelthen ud på at sanse i hver en situation du er i, og blive bevidst om alt hvad du registrerer, og derefter forsætter udviklingen af sig selv.

Lukket for kommentarer.