FRIHEDEN

Frihed er mange ting. Men, der er nogle ting omkring begrebet, som er vigtige at holde sig for øje i denne tid. Vi har forskellige lag i os. Vi har et fysisk lag, som svarer til vores fysiske krop og vores fysiske omgivelser, vi har vores energimæssige lag, og vores energimæssige omgivelser. og så har vi vores sjæl.

I øjeblikket oplever vi mange fysiske begrænsninger. Delvis oplever vi begrænsninger i, hvad vi må og hvor vi må gå hen. Og mange oplever også kropslige/fysiske begrænsninger fordi, at kroppen er belastet af tiden, vi er i nu.

Men faktisk har vi en enorm energimæssig frihed til rådighed. De fysiske begrænsninger vi lever under skaber fantastiske muligheder for energimæssig udfoldelse. Lad mig nævne et par stykker:

  1. Hvis du ikke føler dig omfattet af at burde bære maske, så har du fantastiske muligheder for at styrke den energi i dig, der kaldes ’mod’. At gå ind i butikker og holde fast i dig selv, imens du møder forskellige udfordringer, det træner kraften i din mod-energi.
  2. Hvis du er generet af mediernes ensidige fortælling om denne (lange) influenzasæson, så kan du træne din vilje, stædighed og vedholdenhedsenergi ved at holde dig væk fra medierne. Det samme gælder de sociale medier.
  3. Hvis du føler dig vågen og er provokeret af sovende mennesker omkring dig, så kan du træne din tålmodigheds- og empatienergi. Du sov også selv en gang, og man kan kun vågne på sin egen måde i sit eget tempo.

Energierne jeg taler om i disse tre punkter, det er følelsesmæssige (astrale) energier og dem er din krop fyldt med. Den tid vi går igennem nu, har til formål at udvikle dine indre energier så de styrkes, opnår erfaring og dermed bliver mere intelligente.

Den 14. juni går Saturn og Uranus igen i kvadrat til hinanden, sidste gang var i midten af februar 2021. Saturn står blandt andet for struktur og kontrol og Uranus blandt andet for frigørelse og oprørstrang. Dette aspekt kommer igen omkring juleaften 2021, og er dermed et tema, som løber igennem hele 2021, hvorefter det forsvinder i mange år. 

Når planeter på denne måde danner aspekt igennem et helt år, så betyder det, at vi får indstrømning/påvirkning af disse energier ind i vores egne indre energier. Vores indre tilstand stimuleres, og hvad angår netop frihed, opfordrer energiindstrømningen til, at du arbejder med at implementere denne energi i dig selv. Man kan sige, at det er en slags kosttilskud for din energikrop, som du kan bruge, når du kaster dig ud i de tre nævnte energimæssige muligheder eller hvilke andre muligheder, du ellers selv kan finde på.

Meningen med Pluto i Stenbukken (2008 til 2023-24) og alle de andre aspekter vi har haft med Uranus, Saturn og Jupiter mv. er, at menneskeheden skal vågne og tage sin frihed tilbage. Både den fysiske frihed, men primært den energimæssige frihed. For det er den energimæssige frihedstilstand, som afgør hvordan du føler dig fri og dermed, hvordan du lever dit fysiske liv i frihed. Et liv på jorden er altid fyldt med begrænsninger, og det er alligevel muligt at føle sig fri. For eksempel kan vi hverken flyve selv eller dykke i vand ret længe, det kan vores krop ikke tåle. Men fordi vi ikke kan flyve eller dykke, går vi jo ikke nødvendigvis og føler os ufrie af den grund.

Så benyt mulighederne i 2021, herunder tiden op imod 14/6 til at mærke, træne, udvikle og implementere frihedsenergierne. Og du kan eventuelt bruge Saturns struktur energi til at lære at skelne imellem, hvordan energierne opfører sig i dit indre. Energier har nemlig en struktur, men det kræver træning at mærke og forstå den. Og Saturn er faktisk en af de helt store læremestre, hvad energi angår.

OG HUSK – DIN SJÆL ER FRI. DET HAR DEN ALTID VÆRET, OG DET VIL DEN ALTID FORBLIVE AT VÆRE 🤍

Lukket for kommentarer.