Post nr. 3 – Tænk!

Rød: Jeg vil gerne tale til dit hoved. Altså kanalen i din hjerne. Prøv at fokusere på det jeg siger nu:

”De ord du læser lige nu, de er i virkeligheden en ENERGISTRØM, som bevæger sig imod dig”

Når du hører disse ord, så bemærk din egen respons. Forholder du dig præcist til, hvad jeg siger? eller begynder du at vurdere om min udtalelse er rigtig, og giver mening for dig?

De fleste mennesker vil forsøge at finde kontakt til en tidligere erfaring i deres hjernes hukommelse, for at kunne vurdere mit udsagns rigtighed. De færreste tror uforbeholdent på mit udsagn. Næsten alle mennesker vil lave en eller anden form for bedømmelse eller vurdering af udsagnet. Sådan fungerer et menneskes hjerne.

Men hjertet fungerer anderledes, så prøv at MÆRKE mit udsagn og fornem hvordan dit hjertes respons er. Sjælen nås igennem hjertet. Sjælen er en sammensat energikonstruktion med en hukommelse bestående af alle dine tidligere erfaringer igennem mange liv. Hvis du kan åbne dit hjerte for mit udsagn, så din sjælsenergi kan vurdere udsagnet i stedet for, at det er din hjerne, som foretager vurderingen, så vil du kunne kommunikere på en helt ny måde. En måde, som du vil have brug for i fremtiden.

Men lige nu, så lever du i en tid, hvor du skal bruge din logik og tænke dig om. Se dig omkring og find den sunde logik i, hvad som sker omkring dig. Føl ikke noget som helst. TÆNK! Og tænk dig grundigt om. Du bliver ofte bedraget uden, at du opdager det.

Tiden er kommet til, at du skal lære at bruge din hjerne RIGTIGT. At bruge sin hjerne rigtigt, er at lade den arbejde uden at den bliver forstyrret af aktive følelser. Den skal have ro til at arbejde uforstyrret. Den skal tage informationer ind, processere dem, konkludere og respondere på dem. Følelser er uundværlige for at leve et spændende og kærligt liv, men hjernens funktion er nødvendig for at leve et fornuftigt liv. Og mange mennesker lever et liv for tiden, der ikke har nogen som helst fornuft i sig 🤍

Lukket for kommentarer.