VEJEN

Da jeg tidligere var aktiv i HSP miljøet, erfarede jeg, at de fleste HPS’ere oplevede, at deres omgivelser gerne ville have deres gode sider og værdsatte dem højt. Men når det kom til prisen, som HSP’erne betalte for at være hvem de var, så ville omgivelserne ikke være med, bakkede ud og kritiserede ofte.

På nuværende tidspunkt af mit liv, oplever jeg, hvordan at mine omgivelser finder min indsigt, ro og afklarethed tiltrækkende og som en udelukkende positiv ting. Men når jeg fortæller om prisen, som jeg har betalt for at opnå disse evner, bakker folk ud.

Året 2020 var et vendepunkt i alle menneskers liv. I tiden før 2020 levede langt de fleste mennesker i 3D (den 3. dimension) og var dermed kun bevidste om denne dimensions virkelighed. 3D svarer til den fysiske dimension. Men i tiden efter 2020 skal alle op i 4D (den 4. dimension, som er den energimæssige tilføjelse til den fysiske dimension).

Så hvad enten du vil det eller ej, så er du og alle andre kommet til et tidspunkt, hvor du skal gå VEJEN. Du skal begynde at arbejde dig op i 4D. Det er faktisk derfor at du har valgt at inkarnere på dette tidspunkt. Du skal begynde at gå, og du skal opleve ALLE konsekvenserne ved at GÅ. Både de dejlige og de svære.

Mange er klar over disse forhold, men rigtig mange aner ikke, hvordan de skal komme videre ud ad ’vejen’. For sagen er, at man kan se 3D fra 4D perspektivet, men man kan ikke se 4D fra 3D perspektivet. Det er lidt ligesom forskellen mellem at være barn og voksen. Som barn forstår du ikke hvor mad og penge kommer fra og, hvorfor du ikke kun må nøjes med at spise slik. Det forstår du som voksen.

På et underbevidst plan ved du altså, at du skal op i 4D. Og det første skridt du skal tage på vejen dertil, det er at ERKENDE at du er i 3D og ikke kan se 4D. Du skal erkende, at det du ved, ikke kan bruges til ret meget på denne rejse. Du skal aflære en masse, og imens du går vejen, skal du lære en masse nyt. På tidspunktet hvor du så når 4D, da kan du forstå, hvorfor du var igennem alt det, du var igennem i 3D.

Når man lever og mødes med andre i den 4. dimension, så ligner den fysiske verden stadig sig selv. Men man er i stand til at opfatte og udleve en ekstra dimension udover den fysiske. I denne ekstra dimension kan man kommunikere anderledes. Man kan kommunikere nonverbalt via energier. Og i denne dimension er årsag virkning sammenhængen anderledes end i 3D. En årsag medvirker altså et andet resultat end i 4D end i 3D.  I 4D er ’lovene’ også anderledes. Etik, moral og hensigt er for eksempel vigtigere end en fysisk vedtaget lov.

Jeg selv er i stand til at kommunikere i både 3D og 4D – altså både verbalt og nonverbalt via energier. Dette kommer sig for eksempel til udtryk, når jeg forstår hvordan mine børn har det, uden at de fortæller noget. Samt når jeg ved, hvad min mand mener, før han verbalt har givet sin mening til kende. Det er en stor gave, men når mange andre mennesker lever i 3D og vi stadig officielt lever efter 3D regler, har disse evner også en stor pris. Det sker for eksempel når folk siger noget til mig, men samtidigt mener noget andet end det de siger. Det gælder både når disse folk er bevidste og ubevidste om forholdet. De kan altså selv tro på det de siger (i 3D), men på det indre energimæssige plan mener de noget andet og udstråler derfor disse energier. Jeg ’hører’ altså hvad folk udstråler i deres energier, og ikke de ord der kommer ud af deres mund. Det kan give nogle besværlige konsekvenser….

Ikke desto mindre, går alle menneskers VEJ efter året 2020 fra 3D til 4D. Så du skal til at lære vilkårene i den 4. dimension. Det lærer du bedst ved at ERKENDE, at fra dit gamle 3D perspektiv, forstår du ikke den 4. dimension. Og de løsninger som virker i 3D, virker ikke i 4D. Du skal derfor i gang med at aflære meget af det du har lært i 3D. Både den viden du har, men også de løsninger du tror virker. Og så skal du i gang med at lære om alt i 4D. Dette arbejde kalder man at begynde at GÅ VEJEN…

Lukket for kommentarer.