DE HAR EN FORM OG DE HAR ET FORMÅL..

Og de kommer altid med et budskab til os. De tilhører en kategori/gruppe/type, og de vibrerer på en skala fra ‘lav’ til ‘høj’.

De = følelserne.

Dette er et emne jeg nu har beskæftiget mig med i mange år, og er et emne jeg har skrevet mange bøger om. Og jeg har i mange år undret mig over, hvordan omverdenen skal åbne sig for denne visdom, men jeg kan jo nu se, at året 2020 har påtaget sig denne rolle.

Når visdommen i og om vores følelser er interessant, skyldes det, at den viruskrise vi står i nu, påvirker os stærkt følelsesmæssigt. Det står jo klart nu, at virussens adfærd og farlighed ikke afviger fra en normal influenza, men alligevel har den så ufattelig stor indflydelse på mennesker.

Hvis du sætter dig ind i statistikken og videnskaben omkring virussen, så vil du hurtigt opdage, at den ikke i sig selv berettiger til den enorme frygt den spreder. Men hvis man forstår hvor vigtige følelserne er, så vil man også kunne fordybe sig i visdommen følelserne medbringer. Men det første man må gøre, det er at forstå, at der er en forholdsvis uudforsket videnskab omkring følelsernes form, formål, gruppe og vibration. Dette kan du finde meget mere om i mine andre produkter, dette opslag er ment for den tid vi er i lige nu. Der er så mange aktiverede følelsesmæssige energier lige nu, og de kommer allesammen med muligheder til os.

Af eksempler på hvilke følelser, som opstår i disse tider, kan jeg nævne følgende:

  1. Frygt (for at dø, for at blive syg, for at skulle på hospitalet, for at smitte andre – og alle mulige andre ting)
  2. Vrede (over det myndigheder pålægger os, over menneskers opførsel, over menneskers manglende indsigt i facts, over menneskers manglende empati mv.)
  3. Skam (når andre kritiserer og udskammer en, hvad enten det er for at følge narrativet om virussen eller modsige det)
  4. Skyld (for at ’smitte’ andre, for at gøre noget anderledes end man ’bør’ mv.)
  5. Sorg, tristhed og depressionsfølelser (over alt det som ’spildes’ i denne tid, over al den ensomhed og lidelse, som opstår mv.)

Alle kender til en eller flere af disse følelsesmæssige tilstande, og hver af dem eksisterer faktisk i en FORM inden i os. Disse følelser flagrer ikke bare vilkårligt rundt på må og få. De eksisterer i en ENERGI tilstand (formen), de nævnte punkter er forskellige typer energier, de vibrer på et bestemt niveau og de har hver især et formål med at komme.

Fælles for dem alle er, at de bor i vores krop og de afgiver deres signaler via kropslige fornemmelser. De opstår som (typisk) ubehagelige tilstande forskellige steder i vores torso og hoved.

Det vibrationsniveau de vibrerer på, er en begynder/start tilstand vi ønsker at udvikle. Det er derfor vi er her på jorden. Vores følelsesmæssige energi tilstand er den, som afspejler og viser hvem vi faktisk er inderst inde.

Videnskaben om følelser er meget omfangsrig, så du kan finde mange flere detaljer andre steder i mine produktioner. Men hvad gælder tiden vi er i nu, så kan jeg sige følgende. Hver ting du møder, vil udfordre dine følelser på en eller anden måde. Dine indre følelsesmæssige energitilstande vil blive aktiveret og komme på arbejde. De vil summe, sitre, knage og brage i dig, fordi de vil løsne sig fra deres nuværende vibrationsniveau, og op og vibrere på et højere niveau. Men det er en lidelsesfuld proces. Ikke desto mindre er det det, som foregår, og i stedet for at kæmpe i det ydre, kan du med held kaste dig over at kæmpe i dit indre. Dette vil kaste langt mere af sig, og vil alligevel resultere i, at dit ydre vil ændre sig. Dit ydre er nemlig skabt af, hvem og hvad du er i dit indre.

Lukket for kommentarer.