DEN NY TIDS SAMTALE

Vi er i øjeblikket ved at gå igennem ’THE GREAT AWAKENING’, hvilket medfører, at vi skal vågne op for nogle sandheder, som har været skjult. Der er en masse reelle sandheder på det fysiske plan, som vi har lært, er på én måde og, som vi skal lære i fremtiden, er noget helt anderledes. Men udover sandheder på det fysiske plan, skal vi også til at lære nye sandheder om vores eget indre plan.

Vi skal altså VÅGNE op for ydre sandheder, men vi skal også ACCENTE i vores indre. Vi har ikke et dansk ord, som helt svarer til det engelske accention. Det kan oversættes til opstigning, men det er jo et ord, vi ikke har tradition for rigtigt at bruge i vores almene sprog.

At accente er noget andet end at vågne. At accente er at transcendere et plan og ende på et nyt plan eller i en ny dimension. Det er ikke at stige op fra et plan til et andet. Man accenter kun, nå man transcenderer igennem en fase.

Når vi accenter, vil vi begynde at leve levet anderledes og vi vil derfor begynde at snakke sammen på en ny måde. Når man er accentet til 4. og 5. dimension, er man ikke længere i tvivl om, at man er en sjæl på rejse i en fysisk krop og, at sjælen er udødelig og har levet mange tidligere liv. Man har ikke bare sluppet sin tvivl, men har implementeret denne viden om sjælen, som en selvfølgelighed i sit liv.

Når vi lever vores liv med denne viden, om sjælen som en indiskutabel omstændighed, så vil vi ikke længere synes det er så interessant at vide, hvad nogen gjorde, hvad de sagde, hvad de havde på, hvor de tog hen osv. Det vi vil synes er interessant, det er HVORDAN DE HAVDE DET imens at, disse ting skete. Det er altså et vilkår, at der sker ting på det fysiske plan. Men det interessante er, hvordan at vi oplever det, som sker på det fysiske plan.

Vi tager nemlig erfaringerne med når vi ’går bort/over’. Erfaringerne er dem, som vi inkarnerer for at få. En erfaring er ikke kun hvad vi gjorde, men hvordan vi følte, imens vi gjorde det. Når vi føler noget, har vi en energi aktiveret. Og i fremtiden vil energier komme med ind i vores virkelighedsopfattelse, på samme måde som viden om sjælen vil. Det vil derfor også være en indiskutabel omstændighed, at energier er lige så virkelige, som alt på det fysiske plan. Og når vi har accentet til at leve livet ud fra dette perspektiv, så vil vi forstå, at de følelser vi har når vi oplever noget, de består i en form, der implementeres i sjælen og tages med ved afslutningen af det liv vi lever nu.

De samtaler vi vil føre i fremtiden, vil altså handle langt mere om vores følelsesmæssige oplevelse af, hvad som der sker omkring os på det fysiske plan. Og om, hvordan at følelsen af disse oplevelser spiller sammen med, de tidligere følte erfaringer vi har i dette liv.

Vi går så at sige fra small talk til big talk – alt andet er uinteressant i 4. og 5. dimension.

Lukket for kommentarer.