DEN SKJULTE SANDHED

Efter min række af videoer om hvad, som kan bringe os videre fra 3D til 4/5D, er her en post om, hvordan nogle sandheder er skjulte for mennesker, som lever i 3D.

Den rejse man tager på, når man bevæger sig fra 3D og videre mod de højere dimensioner, den handler om mange ting. Men primært handler den om at øge sin indre vibration. For at dette sker, bliver man sat på prøvelser. For at kunne blive prøvet, må man ende i udfordrende situationer.

Min husastrolog Holger Stavnsbjerg plejer at omtale rejsen mod de højere dimensioner som ’discipelskabets vej’.  Det er jo et lidt højtideligt ord, men nogle gange har vi brug for at bringe højtideligheden ind i rejsen fra 3D og op/frem.

Når man rejser af denne vej, svarer det til at gå i skole igen. Men det er ikke en skole med fag, som vi kender det fra vores uddannelsesinstitutioner. Fagene har langt mere at gøre med moral og etik og betegnes mere som visdom end som viden.

Der er nogle universelle regler for både, hvordan det er muligt at få adgang til de højere dimensioner men også for, hvordan reglerne er disse steder. For at få adgang opad, så skal du testes og dine reaktioner og respons på testsituationerne er det, som afgør om du er i stand til at gå videre på vejen. For at lære mere om denne vej, kan man grave dybt i ældre visdomsbøger og man kan søge bistand på sine egne indre planer. Der er meget at hente fra almindelige personlighedsudviklingskurser, men at gå i den højere skole, kræver informationer fra de nævnte kilder.

Det, som på nuværende tidspunkt kan være formålstjenstligt at vide, det er, at nogle sandheder ikke er tilgængelige for mennesker i 3D fordi, at de og deres energitilstand ikke er parat til denne sandhed. Hvis de præsenteres for sandheden, vil de ikke tage den ind, for det er de simpelthen ikke i stand til. Men grunden til, at de ikke kan tage den ind, er ikke modvilje. Det er fordi, at deres energivibration ikke er klar. Den dag deres vibration er på plads, vil sandheden pludselig virke indlysende for dem.

Når vi skal hjælpe andre med at vågne op til sandheden, så giver det altså ikke mening blot at præsentere sandheden og så tro at dette medfører, at de andre modtager og forstår den. Hvis man vil hjælpe andre til at vågne, så må man præsentere dem for de forklaringer man føler, der er bedst at præsentere. Og så må man lade det være op til vedkommende at tage imod dem. Man kan gøre sig umage med at forklare tingene pædagogisk men, man må have forståelse for, at det ikke er logik, der styrer processen. Det er energifrekvens. Og hvis man vil hjælpe andre mennesker op til en højere energifrekvens, gør man det bedst ved selv at hæve sin egen energi. Og vi har altid et trin højere vi kan gå op og et fag mere vi kan tage i livets skole.

En af de egenskaber, som er nødvendige for at få adgang til de højere dimensioner, det er evnen til at tænke og reflektere selv og samtidigt være bevidst om processen. Hvis de, som kender sandheden, serverer denne sandhed på et sølvfad for de sovende, så vil de sovendes evne til at tænke og reflektere ikke blive stimuleret. Så vil de måske blot tro på, hvad du siger, og erstatte dit budskab for en sandhed, som de tidligere har hørt blive præsenteret af andre. At erstatte én tro med en anden, uden nogen form for egen refleksion, det er der ingen udvikling i.

Der er en tilpas mængde sandhed tilgængelig på mange platforme og mange andre steder, så der vil altid være noget at tage fat på at lære for alle. Sovende såvel som vågne. Når den tilgængelige sandhed er konsumeret vil de åndelige dimensioner præsentere os for nye sandheder. Det er livets skole og der er altid noget at lære.

Prøve at tænke over, hvad du opfatter når jeg skriver ordene ‘sovende’, ‘vågen’ og ‘sandhed’. Og så prøv at forestille dig, at der er en anden forklaring end din opfattelse 🤍

Lukket for kommentarer.