KÆRE ’VÅGNE’, LYSARBEJDERE OG FACEBOOK-KRIGERE

I er alle bevidste om noget, som mange andre ikke er. I er vågne overfor sandheder, som er blevet skjult meget længe, og I har alle en vigtig rolle både i året som gik, men specielt også i tiden, som kommer. Lyset har vundet men, der ligger et MEGET stort arbejde foran os, når menneskeheden skal heales for alt, der er sket.

Der er stadig ting, som skal sige og gøres, men toget er sat i gang og alt vil komme frem. Og det er ikke alle, som har brug for at se det hele på én gang. Hvert menneske må implementere sandheden i det tempo vedkommende kan.

Det, som vil være VIGTIGST i den kommende tid, det er AT HOLDE ENERGIEN!

Alle de informationer I ligger inde med, er tilgængelige for alle de ’sovende’. I behøver ikke fortælle dem sandheden. Hvis de ikke allerede har fundet den, så er det fordi, at de ikke er parate til den. Den hjælp der er brug for fra jer, det er, at I kan rumme hvad, som sker og kan holde jeres indre ro. De sovende vil blive skræmt og bange, og når man har det sådan, er hjernen blokeret og følelserne aktiveret. I sådan en situation har man ikke brug for fakta, man har brug for FORSTÅELSE OG TRØST.

’Hvad sagde jeg’ vil være den dummeste sætning, man kan sige – det bør vi alle huske på.

Når man skal HOLDE ENERGIEN, så handler det om at kunne rumme de følelser, som opstår uden at handle og tale. Blot kunne sidde og trække vejret ned i kroppen imens, at energierne raser. Energierne, som vil opstå i den kommende tid og som vil fylde verden, er astrale energier. Det er følelsesmæssige energier, og de vil delvis være inde i hvert menneskes krop, men de vil også fylde verden omkring os. De begrænser sig ikke til en krops grænser.

Så føler du dig vågen, og du oplever andre mennesker blive skræmt, så sæt dig og mærk de energier, som opstår i DIG. Du vil da blive en lille transformatorstation, som bearbejder energierne, renser det gamle ud og baner vejen for, at det nye kan komme ind. Råb ikke op om hvad alle andre skal gøre, gør dit eget energiarbejde og hjælp dem omkring dig i denne proces. Det er den måde tingene lykkes på.

Mennesker, som har oplevet angst ved hvad jeg taler om. Angst er når energierne er aktiveret stærkest. Angst kan betegnes som en af de højeste åndelige tilstande, for den danner grænsen imellem den gamle energi og den nye. Det er ved at gå igennem angsten, at vi når vores åndelige mål. Målet vi alle sammen bærer i vores indre ved at være her på jorden nu og være en del af THE GREAT AWAKENING. Kan man holde energien, imens angst og frygt huserer i og omkring en, uden at handle eller tale, er dette den højeste måde at holde energien på. Og det er det, som verden har brug for nu fra jer.

Lukket for kommentarer.