MASLOWS BEHOVSPYRAMIDE – PÅ SJÆLSNIVEAUET

Den klassiske version af Maslows behovspyramide beskriver fra bunden vores behov for fysisk tilfredsstillelse, tryghed og sikkerhed, sociale behov, ego behov og til slut i toppen SELVREALISERING.

Man kan vælge at se denne proces som en beskrivelse af personligheds behov, og så lave en tilsvarende pyramide for sjælens behov. For når personligheden når toppen af pyramiden og skal realisere sig selv fuldt ud, vil den opdage, at den når et loft. Og hvis den skal igennem dette loft, må den overgive sig til at forstå, at den (personligheden) er det laveste udtryk af sjælen. Personligheden er altså den konstruktion som skabes, når sjælen rejser fra de højere sfærer ned på det jordiske plan. Og når personligheden har gennemgået forløbet i behovspyramiden svarer det til, at den overgiver sig og ’dør’, og overlader styringen af det jordiske liv til sjælen.

Sjælens behovspyramide kunne beskrives på følgende måde:

I BUNDEN AF PYRAMIDEN – er sjælens grundlæggende behov for at blive erkendt som værende virkelig, og dermed blive opdaget som den energi eller bevidsthedstilstand, som den er.

I DET ANDET LAG FRA BUNDEN – er sjælens vibrations blevet tydeligere, og da den er mere fint vibrerende end den jordiske energifrekvens, har den særlige behov. For at sjælen kan udfolde sig på jordplanet, skal den have roligere rammer, som accepterer dens tilstedeværelse uden at den skal kæmpe for at komme frem. Den skal ses som den er, og anerkendes som en fuldkommen virkeligt eksisterende del af dig selv, uden at du og andre afviser dens tilstedeværelse. Omstændigheder som vil få den til at falde til ro og føle sig tryg og i sikkerhed.

DET MIDTERSTE LAG AF PYRAMIDEN – er sjælens behov for at møde sjælevennerne. De venner, som den på de højere planer har aftalt at skal mødes med på jorden nu. Efter at have været igennem en periode, hvor de planlagte udfordringer er gennemført, er sjælen nu klar til at vibrere på sin oprindelige frekvens og dermed mødes med andre sjæle/mennesker, der vibrerer på samme frekvens.

DET NÆSTØVERSTE LAG – er sjælens behov for at udfolde sit sjælsformål med denne inkarnation. Den har været igennem alle de forberedende øvelser, den har opnået de planlagte erfaringer fra det jordiske plan, og den er nu klar til at udfolde sin medbragte visdom på det jordiske plan.

DET ØVERSTE LAG – er sjælens mål om fuldkommen udfoldelse af sin energi i sin jordiske inkarnation. En proces, som tilfører sjælens energi nye dimensioner opstået fra de erfaringer, som inkarnationen har medført. Den er klar til at smelte sammen med den højere del af sig selv på de åndelige planer. Men dette er ikke en forening, som sker ved den fysiske krops død. Det er en foreningen, som sker imens denne inkarnation stadig er i gang og man er i live, og hvor man kan sige at den himmelske del af sjælen smelter sammen med den jordiske del af sjælen.

Lukket for kommentarer.