Mine råd som regnskabsrådgiver 3: Fremtidens rådgiver, et nyt marked og vores institutioner

Mange forbinder det at kontakte en regnskabsrådgiver/revisor med spørgsmål om udelukkende moms og skat. Og det er der også mange revisorer, som beskæftiger sig med. Men det jeg ønsker med disse opslag er at bidrage til, at vi ændrer og udvider denne branche og fagområdet jeg kalder regnskabsrådgivning.

Denne diskussion bør revisorer og regnskabsfolk selv også være en del af, men jeg ønsker med mine opslag at opfordre dig som selvstændig, til at have disse forventninger til din rådgiver. Har du det, skaber du et marked og derefter vil der komme nogen og erobre markedet. Det håber jeg der gør med dette område jeg kalder regnskabsrådgivning, men som ikke kun skal forstås som informationer om regnskab. Det skal også forstås som et personligt rådgivningsområde på samme måde som vi har personlige trænere og terapeuter.

Hvis du starter med at efterspørge dette marked, vil det opstå og nye uddannelser vil blive skabt. For hvis man skal omdanne regnskabsviden til noget som kunden forstår, må man supplere den tekniske viden med viden indenfor eksempelvis pædagogik, psykologi og kommunikation.

Én ting er uddannelsen af de rådgivere som fremtidens selvstændige har brug for, en anden ting er de selvstændige selv. Jeg lever efter den filosofi, at tiden vi lever i en tid, der udvikler sig med enorme og hastige skridt. Og noget af det helt centrale i denne udvikling, har at gøre med forholdet mellem det enkelte menneske og de store rammer og institutioner, som omgiver menneskerne. Jeg tror på at fremtiden byder på langt mere frihed, selvbestemmelse og dermed også langt mere selvansvar.

Jeg tror på at samfundsinstitutioner, som for eksempel SKAT, må overveje sin egen position og overveje hvorfor denne institution både blev etableret, hvorfor den stadig eksisterer og hvorfor den skal eksistere i fremtiden. Noget af det, som præger tiden lige nu er, at mange store samfundsinstitutioner tror de eksisterer for deres egen skyld. Det er ikke menneskerne som arbejder i institutionerne som jeg peger på, for min oplevelse er, at alle jeg er stødt på, kæmper med at gøre deres job så godt som muligt. Det er selve institutionen jeg peger på.

I min optik er institutionerne til for, at servicere de mennesker, som bor i samfundet. Vores fællesskab har skabt disse institutioner fordi vores fælleskab havde et behov. Vi skabte ikke institutionerne som selvstyrende mastodonter ingen mennesker kunne forstå eller kontrollere. Der var en mening bag skabelsen. Meningen med SKAT kunne jeg vælge at beskrive som en institution, som inkasserer penge hos borgerne, for at borgerne kan få den service, som borgerne er enige om, at borgernes samfund skal tilbyde. 

Her vil jeg opfordre dig og alle andre til at tænke lidt over, hvorfor vi har vores fælles regler. Har vi dem for reglernes skyld eller har vi dem fordi reglerne tjener et fælles formål.

Det er tanker du kan gøre dig, og det er tanker som kan føre dig frem til hvem du er og hvad du mener. Noget som kan gøre dig til en borger i samfundet, som ved hvad du vil og mener, ved hvad du kan tilbyde og ved hvad du synes du ønsker at trække på fra fællesskabet. Noget som har at gøre med dig og din personlighed og om noget af det jeg skriver mere om i de næste opslag.

Lukket for kommentarer.