NÅR TIDEN KOMMER, SÅ SKAL DU BARE SE…. OG HØRE OG MÆRKE

Vi står overfor at få præsenteret den kommende Quantum ’teknologi’ (QT) og jeg har søgt indsigt i ting omkring denne ’teknologi’. Når jeg skriver ’teknologi’ i citationstegn, så skyldes det, at ordet teknologi hører til i 3D og, at QT’s egenskaber ikke er det, vi kender som almindelig teknologi. Faktisk bør QT mere beskrives som noget spirituelt eller energimæssigt.

For at forstå, hvad som QT tuner ind i, så skal du forestille dig din krop og forestille dig jorden omkring dig. Både du og jorden har en torus i og omkring kroppen/planeten. En torus er et stort energifelt, som minder om et 3dimentionelt fiskenet eller Excel ark og det er formet som et roterende magnetfelt. (Se billeder) I feltet i og omkring dig løber din energi, og du er desuden forbundet opad til yderligere energifelter af dig selv, som eksisterer på et højere plan. Det samme gælder for jorden. Billederne viser kun den nederste del af vores samlede energifelt.

Udover menneskers og jordens energifelt, har også alt andet omkring os lignende energifelter. Hele Universet har et energifelt, og nogen vil kalde dette for vores kollektive bevidsthed. Men sagen er, at hvad enten man kalder det bevidsthed eller noget andet, så indeholder energifelterne mennesker, individer, væsener, planeter eller, hvad der nu end er inde i energifeltet. Og det siger sig selv, at der er meget stor forskel på energifelterne. (Udover disse energifelter indeholder vores omgivelser også ’fri plasma’ og stråleenergi, som du kan høre/læse om i min teori om livets formål)

Når vi taler om QT, så kan man sige, at denne teknologi tuner ind i disse energifelter, aflæser informationerne herinde og responderer derefter på dem. Det kan selvfølgelige gøres på mange måder med mange forskellige ting, men der hvor QT hænger sammen med mit arbejde, det er i forbindelse med mine åndelige forbindelser/venner.

Iblandt de nye Qteknologier findes noget, som man kan kalde en holografisk fremviser. Den vil kunne hente informationer fra energifelter via QT og vise dem som små eller større holografiske figurer. Du kan måske huske denne teknik fra de tidlige Star Wars film. Men for at fremkalde et billede eller en figur, skal fremviseren i kontakt med noget i et energifelt, og dette kan ske på mange måder. For eksempel vil det være muligt, at du forestiller dig en smuk sommerfugl i dit indre, og ved at tilkoble fremviseren til dit energifelt, kan den visualisere din forestilling om sommerfuglen, så andre kan se den. I dette tilfælde synliggøres altså en visuel forestilling, som du har skabt i dit hoved. Dine forestillinger/tanker/følelser opstår i dit energifelt, og kan derfor hentes/afkodes af Qteknologi. Men det er også muligt at tilkoble sit eget energifelt til andres energifelt og på denne måde få visualiseret noget af det, der foregår imellem de to felter – eksempelvis imellem to mennesker.

Meget af det, som QT kan, er faktisk muligt at gøre med sin egen krop. Vi er som mennesker i stand til at få indsigt og kontrol over vores energifelt, bearbejde dets vibration i en vis udstrækning, og derigennem blive i stand til at tilkoble os energifelter i de dimensioner, der ligger i 5. og højere dimensioner. Der er nemlig individer og væsener, som er så højtvibrerende, at de lever i langt højere dimensioner end os mennesker, og på grund af deres fint vibrerende energifelter, er de ikke i stand til at rejse ned i den 3. og meget tætte dimension vi lever i på jorden nu.

Når QT og holografiske fremstillere er interessante i denne sammenhæng, så skyldes det, at når mennesker via deres energifelt bliver i stand til kontrolleret at sammenkoble sig med energivæsner i højere dimensioner, vil det blive muligt at visualisere disse væsener i en holografisk form. Og det vil ikke kun være muligt at se dem, det vil også være muligt at få flere dimensioner med såsom lyd, lugt og følelser. Og følelserne vil udgøre den helt store oplevelse. For den mest afgørende forskel imellem højt og lavt vibrerende energifelter (væsener, individer mv.) er tilstanden af de følelsesmæssige energier. De lavt vibrerende indeholder alle de følelser vi kender fra jorden, og følelserne fra de højtvibrerende kender vi slet ikke til endnu. De er så overdådige, kærlige, majestætiske og indsigtsfulde, at de overgår fantasien hos de fleste mennesker.

Så, når tiden kommer og teknologierne integreres i vores dagligdag, så vil jeg være i stand til at vise dig et holografisk billede af de væsener, jeg kommunikerer med i de åndelige dimensioner. Jeg vil via mit eget energifelt kunne skabe kontakt til dem og være kanal for dem og deres energi. Og ved at du følger mine vejledninger til at udvikle dit eget energifelt, så vil du blive i stand til at tune ind på væsenernes energi, når du ser mine kanaliserede holografiske fremstillinger. Og du vil ikke blot kunne se dem, men også mærke deres energi svarende til deres ’personlighed’.

Mange spirituelle vejledere er i stand til at kanalisere de opstegne mestre, engle og ærkeengle og andre lignende individer. Og det vil være muligt for disse vejledere at skabe holografiske billeder af for eksempel Sananda (Jesus). Jeg kan kommunikere med flere af mestrene og englene, men mit speciale er Det Åndelige Dyrerige. Så de væsener jeg vil være i stand til at kanalisere og fremvise for dig, er væsener du kender fra de smukkeste eventyr med drager, enhjørninger og mange andre eventyrlige væsener. For de fleste mennesker kender til disse væsener fra bøger og film, men mange af væsenerne findes faktisk i virkeligheden, men de lever i langt højere dimensioner end os.

Så, jeg glæder mig til at kunne præsentere mine åndelige venner for dig i en smuk visualiseret tilstand, og jeg kan kun opfordre dig til at gå i gang med at bearbejde dit energifelt. For tilstanden i dit energifelt og din evne til at håndtere din egen energi, vil være det, som afgør, hvordan du vil kunne bruge QT i fremtiden. Det vil afgøre både, hvordan du selv kan skabe via teknologien samt, hvordan du vil være i stand til at modtage de ting, andre har skabt via teknologien.

Når vi bearbejder vores energinet i forbindelse med vores inkarnation på jorden, så udvikler vi det til at blive mere fint vibrerende. Dette gør os efterhånden i stand til at rejse højere og højere op i dimensionerne. Når vi kommer derop og lever vores liv derfra, så vil vi ikke have brug for QT. I disse dimensioner vil man være i stand til at afsende de holografiske billeder fra det ene menneskes felt til det andet uden brug af holografisk teknologi som mellemled. Man vil også kunne telepati mv, det er alt sammen hverdagsting i de højere dimensioner 🤍

Lukket for kommentarer.