Post nr. 1 – Om de kommende poster

Jeg har aftalt at lave en række poster med indhold, der kommer fra væsener i de spirituelle/åndelige dimensioner. Dette er den første post, som beskriver, hvordan jeg modtager informationerne og hvem, som afsender dem.

Jeg har skrevet bøger og andre manuskripter i snart 10 år og min teknik har udviklet sig hele vejen igennem. Jeg startede først med at skrive en bog om følelser, hvor jeg refererede til en masse forskere og deres forskning i følelser, som jeg sammenholdt med mine teorier. Jeg kasserede denne bog og forstod, at jeg måtte referere udelukkende til mig selv og ikke til andre. Da jeg forstod dette, begyndte jeg at forstå, at jeg ikke var helt alene om at skrive mine bøger. Når jeg stod op om morgenen, flød der informationer ud af mig, og disse blev alle sammen til kapitler i mine bøger.

Jeg fastholdt et stykke tid, at det primært var mig, der skrev dem. Men jeg begyndte samtidigt at forstå, hvordan processen i virkeligheden foregik. Indholdet var altså baseret på mine egne erfaringer, men jeg var under konstant åndelige inspiration og vejledning. Ting jeg ikke forstod, fik jeg forklaringer på via mine indre stemmer. Jeg blev hjulpet til at skrive intuitivt og efterfølgende guidet igennem en strukturproces, hvor det jeg havde skrevet, blev transformeret så det blev lidt mere forståeligt. Alt hvad jeg skriver om, er baseret på et helt nyt videnskabsgrundlag, og mit stof er derfor ikke let at læse. Men jeg fik hjælp til, at stoffet blev så pædagogisk som muligt.

Efter at jeg havde skrevet et par bøger, begynde min skriveproces at udvikle sig så, at jeg havde to muligheder. Jeg kunne fortsat skrive på gamle måde, men jeg kunne også skrive på en ny måde, hvor jeg direkte og ubearbejdet kanaliserede informationer fra åndelige væsener. For en fuldkommen ikke-spirituel revisor, som jeg var på det tidspunkt, var den nye type samarbejde svær at få hul på. Jeg måtte bruge mange kræfter på at overvinde min modstand, og overgive mig til processen.

I de sidste mange år har jeg skrevet efter begge metoder, og jeg har desuden udviklet en ny kreativ skriveproces, som er en blanding af de to første metoder. Med den sidste metode, har jeg skrevet VR-spil og TV-serie manuskripter. Jeg har desuden lavet andre typer produkter, som baseret på metoden, hvor jeg ubearbejdet kanaliserer informationer fra åndelige væsener.

I de kommende poster vil jeg stille mig til rådighed for en gruppe væsener og formidle deres budskaber uden, at jeg skal forholde mig til indholdet eller på anden måde bearbejde det. De er højt udviklede åndelige væsener, men ønsker indtil videre ikke at præsentere sig på nogen detaljeret måde. De vil derfor blive omtalt som dem eller den og vil have neutrale farvenavne som guld, rød, blå, sølv mv.

På nuværende tidspunkt ved jeg intet om, hvad disse væsener ønsker at fortælle. Det må de kommende poster vise. Jeg ved, at væsenerne underviser mig og kommunikerer med mig, når jeg sover. Og når jeg vågner, arbejder jeg med at få denne viden ned i min dagsbevidsthed inden jeg står op. På dette tidspunkt af døgnet er forhænget mellem den fysiske dimension og den åndelige dimension tyndest. Jeg har et indtryk af hvem og hvad de er, men på ægte Qvis indikerer de, at de eventuelt snyder mig på dette punkt.

Lad os se, hvad de har på hjerte. Jeg vil gøre mig umage med at skabe så ren en kanal som muligt, og på denne måde kunne modtage og videresende deres budskaber, så godt det er mig muligt.

God fornøjelse 🤍

Lukket for kommentarer.