Post nr. 11 – Lysarbejde

Orange: Når I føler jeres følelser, så sker der meget mere, end I er klar over. Jeg vil med følgende metaforiske billedbeskrivelse forsøge at beskrive for jer, hvad der sker, når I er stærkt følelsesmæssigt påvirket.

Luk øjnene og se din fysiske krop foran dig. Se så hvordan, at du rundt om din fysiske krop har en ring med cirka 3 meters diameter i bredden og 5 meter i højden. Ringen former en boble rundt om dig, og du står lige i midten. Det vil sige, at boblen går et stykke ned i jorden under dine fødder.

Hele denne boble er dit energisystem. Der er et system, der indeholder en masse energi, men systemet er også en slags ovn, som kan afbrænde og dermed transformere energier, så de ændrer sig fra én tilstand til at blive en anden tilstand.

I din dagligdag bliver du hele tiden påvirket af energi udefra og du skaber hele tiden energi indefra. Og hele dit system (din ovn) arbejder konstant med at transformere disse energier.

Du består altså af din egen energiboble, men du er samtidig en del af det større kollektiv. Både en del af dine nære omgivelser, men også alt andet på jorden. Du hænger sammen med alt, og dit energisystem er hele tiden – i større eller mindre grad – forbundet med omverdenens energisystemer.

Nedenunder dig, et godt stykke nede i jorden, findes æteriske væsener, som minder om jordiske regnorme. De ligner ikke regnorme, men hvis jeg fortalte dig, hvordan de ser ud, vil du sikkert putte dem i en kategori af ’ikke-gode’ væsener. Lidt på samme måde, som når mange mennesker undervurderer regnormens betydning for jordens økosystem og kan synes, at de er lidt ulækre.

De æteriske væsener, som lever i den energimæssige dimension under jer, har til opgave hele tiden at transportere og formidle energiforsyninger, som skal op i jeres ovn og transformeres. Se disse væsener for dig stå dybt nede i jorden i nogle rum med huller i væggene, der ligner små ovne, imens de læsser noget ind i ovnene, der ligner kulstykker.  Samtidigt er der et lille togvognssystem, der hele tiden kommer med nye kulforsyninger. Der er mange forskellige typer kul, og de er alle sammensat af de 12 grundenergier, men er sammensat i mange forskellige blandinger. Når de kastes ind i de små huller til ovnene, svarer de til kul, der brændes af og bliver til diamant/stjernestøv.

Hullerne til ovnene har forbindelse til menneskers energibobler og de forsyner boblerne med brændstof, der skal brændes af. Det brændstof vi snakker om her, er nemmest at beskrive som jordens og menneskehedens akkumulerede karma. Det skal brændes af og transformeres til stjernestøv (støvet = erfaringer). Forbindelsen mellem menneskers energibobler og de æteriske væseners ovne er ikke fysisk, den er energimæssig. For de fleste mennesker, er dette nemmest at forstå ud fra en kvantefysisk forståelse.

Der er mange mennesker på jorden nu, som har en masse følelsesmæssige oplevelser, og når disse mennesker har fået temperaturen op på deres indre energiovn, så aktiveres de æteriske væsener og får mulighed for at kaste lidt ekstra kul ind i boblen. Det vil sige, at når vi kommer i daglige følelsesmæssige udfordringer, kan I komme ud for, at I får smidt lidt kollektiv karma med ind i processen.

Det skyldes, at mange menneskesjæle har meldt sig som lysarbejdere. Det betyder nemlig, at man stiller sig til rådighed for afbrænding af jordens og menneskehedens karma, og i denne proces kommer man nemlig til at lyse mere indefra.

Dette er et forsimplet billede på en meget avanceret proces. Og der er en enkelt teknisk ting, som er vigtigt at vide, og det er, at du med hele din energiboble kan komme i kontakt med energier – men selve afbrændingen og transformationen sker i det astrale legeme. Det er en del af din energikrop, som går fra halsen og rundt om kroppen og ned under fødderne. Herinde er den centrale del af ovnen. Du kan nemlig ikke brænde og transformere energierne med tankerne, det er kun følelsesarbejde, som kan gennemføre denne proces.

Og det er vigtigt at huske på, at hver gang man transformerer noget, får man ret til at beholde stjernestøvet selv. Jo større tørn man tager med at afbrænde kollektiv karma, jo mere stjernestøv akkumuleres i ens sjælsenergi. Og sjælen lever for evigt 🤍

Rød cirkel og røde prikker er det astrale legeme med astral energi

Lukket for kommentarer.