Post nr. 5 – Skabelsesenergien i konflikter

Orange: I mennesker forstår ikke rigtigt en konflikts potentiale. I lader konflikterne splitte jer i stedet for at forstå, hvad I kan lære af dem. Konflikters energi er kraftigt som fyrværkeri eller sprængstof, men uden kontakt til sjælsenergien er konfliktenergien svær at håndtere, og den bliver let destruktiv.

I bør lære at åbne for jeres sjælsenergi, så denne har kontakt med hver eneste celle i jeres krop. Så vil I omdanne energien fra jeres konflikter til en guddommelige skabelsesenergi af enorm styrke.

I skaber fra området omkring jeres 2. og 5. chakra, så man kan sige, at konfliktenergien bruser i hele jeres krop, men når den skal ud, kommer den ud igennem disse to chakraer. Skabelsesmulighederne i 2. chakra kender I jo alle så fint til, det hænger sammen med videreførelse af slægten. Den højere og mere avancerede skabelsesproces ligger i det 5. chakra.

Når en jordisk livscyklus slutter, jeres fysiske krop dør og jeres sjælsenergi trækker sig tilbage til de åndelige dimensioner, så er der to ting, der vil være meget vigtige for jer. Den ene er, hvad I har oplevet og den anden er, hvad I har skabt.

Når man lever livet i den tro, at man er en afgrænset fysisk krop med en hjerne, som styrer løjerne, så går man glip af skabelsesmulighederne generelt, mens specielt skabelsesmulighederne i konfliktsituationerne. En konflikt har mange faser, og I har typisk mest erfaring med – og bevidsthed om – de udbrud, der følger med konflikterne. Men hvis man lærer at stoppe op og blive bevidst om konfliktens ankomst, så kan man lære at styre skabelsesprocessen. Ved at opleve intensiteten i energierne lige før, at konflikten bryder ud på det fysiske plan, så kan man lære at kanalisere energien i situationen ud i et bevidst og kontrolleret udtryk – for eksempel en velovervejet udtalelse.

Men, man behøver ikke sige noget. Man kan blot lære at lade energien flyde fra det 5. chakrra omkring halsen, og det gør man ved at føle det man gør overfor konfliktindholdet. Følelser er astrale energi og ved at lade dem flyde, føder du noget skabelse. Energien vil bo i og omkring dig, og den vil brede sig ud fra dig som ringe i vand. Det er ikke synligt, men det er virkeligt. Tænk bare på, hvordan du kan indgå i en skarp konflikt og ved at kunne trække dig tilbage og bevidst rumme situationens indhold, kan du lade dette overblik flyde ud fra dig som stor visdom. Alternativet ville være at sige noget skarpt til din modstander og starte en af de klassiske verbale konflikter, som er så almindelige hos jer. Men du skal have styr på, hvad du føler og, hvad du mener om konfliktindholdet. For hvis du er vred, er det den energi, som vil flyde fra dit halsområde uanset om du udtaler dig verbalt eller ej – og det er ikke vrede du vil ønske at sprede, det er visdom der vil tjene dig højest at sprede.

Så forstå skabelsespotentialet i en konflikt, og du vil besidde en enorm ressource til at udvikle dig og dine omgivelser 🤍

Lukket for kommentarer.