SANSE OG SENSIVITETS UDVIKLING

Som opfølgning på mit opslag om energiarbejde fra 19. august, handler dette opslag om sensitivitet. For, hvis man skal kunne arbejde med sine energier, må man udvikle sin evne til at mærke dem, og det svarer til at udvikle sin sanseevne og dermed sin sensitivitet.

Vi er på vej fra 3D til 4D og den fjerde dimension kan man betragte som den energimæssige dimension. Altså den helt virkelige, men usynlige del af en menneskekrop. For at kunne eksistere med den fjerde dimension aktiv, må man kunne mærke sine energier og hele den energimæssige dimension af sig selv.

Prøv at forestille dig dine nuværende fem sanser. Du har dit syn, din hørelse, din lugtesans, din smagssans og din følesans, men alle sanserne er en forlængelse af dit samlede nervesystem. Først modtager nervesystemet de informationer, som du opfanger med sanserne. Dernæst både bruger nervesystemet informationer og sender dem videre i dit indre system. Du kan dermed for eksempel tænke over det du ser og hører, og nyde det du lugter, smager og mærker.

Men nervesystemet er også en ’sans’ i sig selv. Jeg kender denne sans fra min egen sensitivitet, men hvis jeg skulle putte et fagudtryk på, fornemmer jeg, at proprioception ville passe bedst.

Prøv at forestille dig dit nervesystem som en sans, og forestil dig samtidigt at, hver af dine fysiske sanser får en ekstra evne – en ekstra dimension. Du kan bringe disse evner i spil, ved at afprøve følgende øvelser:

SYN:

Se ud på en horisont. Find et punkt i horisonten, hvor du hæfter dit blik. I denne stilling laver du så ‘bløde øjne’. Det vil sige, at du fastholder dit blik på punktet, men slipper din fokusering, så det hele bliver lidt tåget. I denne stilling er det muligt at holde blikket på punktet, imens man fornemmer/sanser/ser horisonten uden om det punkt, men har øjnene fæstnet ved. Det samme kan man gøre, når man sidder overfor en person. Se på personens ansigt, men lav bløde øjne, så kan du se personens aura. Det er lettest med en hvid baggrund bag personen.

SMAG:

Du får bedst den ekstra dimension hos smagssansen frem, ved at tage noget mad i munden lukke øjnene og fornemme/sanse maden. Måske kender du rosinøvelsen fra MBSR men hertil skal du lægge sansningen af rosinens energi. Fornem hvordan at rosinen indeholder energi og når du spiser rosinen bredder energien sig til din energi.

HØRELSE:

En god øvelse at lave, er at lytte til stilhed. Ved at lytte til ingenting, kommer der helt nye dimensioner frem.

LUGTESANS

Som jeg har forstået, så er lugtesansen den mest direkte vej til vores nervesystem. Det er også noget jeg fornemmer, når jeg selv lugter. Min lugtesans er overdrevet stærk, men jeg kan mærke, at den ikke ’fungerer separat’. Den inddrager hele mit hukommelses- og associationsapparat, når den får færden af noget. Lugtesansen hos mig er altså en holistisk oplevelse, som trækker på meget mere, end kun de duftpartikler som kommer ind i min næse. Afprøv selv at dufte til en ting eller et sted på denne måde. Og prøv at se på hunde og andre dyr, når de får færden af noget.

NERVESYSTEM-SANSEN

Denne sans er den jeg selv SANSER/MÆRKER med. Jeg bruger mine fysiske sanser, men slet ikke i det omfang, som jeg bruger denne nervesystemsansning. Jeg tror, at alle har denne sans og den er tændt ofte. Men der er forskel på hvor stærk den er og hvor meget man lytter til den.

Prøv at stille dig overfor en person med ca. 15 meters imellem jer. Gå så begge to langsomt imod hinanden og bemærk delvis, hvordan I hver især føler indeni og delvis se på, hvad der opstår af små kropsændringer og ansigtstræk hos den modsatte person. Der sker utroligt meget, og alt dette er baseret på nervesystemssansningen.

Prøv at holde dine arme ud til hver sin side og bevæg derefter langsomt håndfladerne mod hinanden. Også i denne øvelse er det muligt at mærke mange sansninger.

Prøv at stille dig på gulvet i et rum hvor du er alene. Læg en hulahopring eller en snor på samme størrelse omkring dig. Luk nu øjnene og forestil dig på skift et andet menneske. Det kan være en ven, kollega, familiemedlem e.lign. Forestil dig, at personen går imod dig og, at du nonverbalt fortæller/signalerer, at vedkommende ikke skal gå ind over grænsen. Mærk hvad der sker i denne øvelse, for her er også en masse sanset information at hente. For når du skal signalere, at nogen ikke skal overtræde dine grænser og de skal holde sig på den rigtige side, så skal du bruge dine indre energier.

ALT hvad du sanser i disse øvelser, er ikke fra den fysiske dimension. Det er fra den energimæssige dimension. Er det ikke bare smukt og enkelt 🤍

Lukket for kommentarer.