STRESSENS ENERGIHEIRARKI

I fremtiden, om forhåbentlig ikke så længe, vil man forstå at behandle stress på en helt anden måde, end man gør nu. Det sker, når man har forstået de forskellige typer energier, et menneske har i kroppen og hvordan disse spiller sammen og ikke mindst hvilket heiraki, der er iblandt dem i forhold til stress.

Jeg har mange gange set, hvordan at systemet anbefaler stressramte at delvis røre sig fysisk, samt lære om, hvorfor de er blevet stresset. Et menneske består af tre typer energi: Æterisk, astral og mental energi, og når man rører sig fysisk, aktiverer man den æteriske energi. Når man lærer om stress, aktiverer man den mentale energi. Hvilket vil sige, at systemet ikke forholder sig til den astrale energi.

Og faktisk er hierarkiet i energierne sådan, at stress altid starter i den astrale energi og breder sig til den æteriske og mentale energi i forskellige forløb og tempi. Dette ER hierarkiet – det er IKKE omvendt. Det vil sige, at stressen altid starter i følelserne og ikke i tankerne eller kroppen.

Når rigtig mange mennesker oplever, at det er deres tanker, der er på overarbejde, når de er stresset, så skyldes det, at tankerne forsøger at lægge en strategi for at dæmpe aktiviteten i følelserne. Og følelserne VIL høres, og hvis vi ikke giver dem opmærksomhed, råber de højere og højere. Og derfor skal tankerne arbejde mere og mere for at dæmpe den lidelse, der kommer fra de aktive følelser.

Og hvad kroppen angår, så hjælper det at bevæge sig når man er stresset. Men det er fordi, at man via kroppen kan stimulere de astrale (følelsesmæssige) energier og dermed opnå en vis aflastning. Men, man skal ikke træne ret meget, før at man overbelaster kroppen fordi, at kroppen allerede er spændt til bristepunktet, på grund af de aktive astrale energier.

Når man erkender, at stressen starter i de astrale/følelsesmæssige energier, så kan man spørge sig selv om, hvad der udløser stressen, og her kan jeg nævne et par eksempler, hvor stress findes.

1) Den klassiske stress kender vi fra at have flere arbejdsopgaver, end man har tid til at løse. At være i sådan situation i længere tid, vil på et tidspunkt udløse en stresstilstand hos de fleste. Hvis ikke, så er det fordi at de har lukket ned for deres følelser. Det er jo helt naturligt at føle et pres, når enderne ikke når hinanden.

2) Man kan være stresset over den måde vores samfund er lukket ned på i øjeblikket.

3) Man kan være stresset over livskriser, tab, sygdom mv.

I alle de tre eksempler af stress, så skyldes stressen hverken arbejdet, samfundet eller livskrisen. Stressen skyldes de FØLELSER, som opstår i situationerne. Du kan godt ændre på arbejdet, samfundet eller kriserne og dermed aflaste følelserne, men fra et højere energimæssigt perspektiv kommer aktiveringen af følelserne af en årsag. Og hvis man ikke adresserer følelserne, kan man for eksempel godt skifte job og blive aflastet i en periode, men aben vil flytte med og stressen vil ofte opstå igen senere.

Hvad angår årsagen til at de astrale energier bliver aktiveret, der må jeg henvise til min ’Teori om Livets Formål’. Heri beskriver jeg, hvordan at et liv på jorden er baseret på at FØLE OG OPLEVE livet. Og når vi føler og oplever, gør vi det via følelsesmæssige oplevelser og dermed via astral energi.

Min teori er ikke nem at forstå, når man ikke har lært om energier og ikke har erfaringer med at kunne mærke og bruge sine energier. Men, hvad angår stressforståelsen behøver man ikke forstå min teori. Man kan blot overgive sig til, at det er følelserne, der laver balladen og, at det er dem, man skal forholde sig til.

Spørgsmålet, som derefter melder sig, er så: Hvordan arbejder man med sine følelsesenergier? Det kan man gøre på mange måder, men det første er altid, at man må forstå forskellen mellem de tre typer energier. Man må forstå, at tanker er mental energi, kroppen er æteriske energi og følelserne er astral energi. Derefter skal man forstå princippet om at transformere energi alkymisk fra én tilstand til en anden, og derefter skal man strukturere sin dag og lave de energiøvelser, der transformerer den astrale energi.

At transformere energi bevidst er ikke det samme som at meditere. At meditere et umiddelbart det første skridt i retning af at lære at mærke sin krop. Efterfølgende kan man mærke energierne i sin krop og til sidst kan man aktivt deltage i transformationsarbejdet, ved at lære at indstille sin krop rigtigt til, at energiarbejdet selv kan ske.

Lukket for kommentarer.