TEORI OM LIVETS FORMÅL 4.3 – Energikroppen del 3

Livsfaser

Som nævnt tidligere, ligger vi en livsplan for hver inkarnation og denne plan kan opdeles i livsfaser. Alle mennesker gennemlever mange livsfaser sideløbende, men som eksempel kan vi bruge Saturn runderne (Saturn return). De varer lidt under 30 år og symboliserer altid en form for kulminering på en modningsproces. Man kan sige at vi danner vores personlighed i den første Saturn runde, bearbejder personligheden i den næste Saturn runde og høster af erfaringerne i den tredje runde. Energimæssigt vil der ske forskellige ting i hver runde. I den første danner vi de forskellige aftryk og blokkeringer, i den anden forsøger vi at opløse dem og i den tredje forsøger vi at leve livet med forløste energier og drage de fordele som dette giver og leve med de konsekvenser som er skabt.

Inkarnation, livsplanen og den fri vilje

Erfaringerne fra vores tidligere inkarnationer er det, som er indlejret i vores sjælsenergi og dermed afspejler vores åndelige udviklingstrin. Symbolsk siges at for at gennemgå den del af sjælens udvikling som kan gøres på jorden, skal man igennem 777 inkarnationer.

De første 700 inkarnationer foregår uden ret meget brug af den højere bevidsthed og integrering af sjælsenergi. De næste 70 inkarnationer begynder sjælen at få plads i kroppen og herfra opstår en gryende kontakt til den højere bevidsthed. De sidste 7 inkarnationer er sjælsenergien så udviklet at en jordisk inkarnation vil indeholde stor bevidsthed i alt som gøres, og sjælen responderer derfor ikke længere på personlighedens hensigter, men primært på sjælens oprindelige plan. Tempoet for udvikling er derfor meget langsom i de først 700 liv, hurtigere de næste 70 og meget, meget hurtigt i de sidste 7.

Man kan have et livsformål som er meget orienteret om at udvikle sin egen sjælsenergi eller man kan have et livsformål som er mere rettet mod at hjælpe til i jordens udvikling. Man kan også sige at livsformålet kan være at afvikle karma, men det er det samme som det jeg kalder at udvikle sin sjælsenergi.

Før inkarnationen er lagt en plan, og den højere del af sjælen vil til enhver tid forsøge at stimulere personligheden til at udføre planen. De universelle love, som gælder et liv på jorden, indeholder dog loven om ’fri vilje’. Noget som muliggør en meget hurtig udvikling, men som også medfører større lidelse. Den frie vilje gør også at hver enkelt personlighed har fri vilje til at følge sin livsplan.

Lukket for kommentarer.