TEORI OM LIVETS FORMÅL 5.2 – Kernen i min teori, den astrale energi

De 12 strålers egenskaber

Universet omkring os er opbygget af 12 grundenergier og disse energier er i og omkring os og er en af de vigtigste grundsubstanser i det materiale, som bruges i en livsinkarnation, men som også tages med tilbage med sjælsenergien når vores fysiske krop dør.

Tidligere i jordens historie havde vi kun adgang til de tre første stråleenergier.

Senere fik vi adgang til 4 mere og det er de i alt 7 stråle energier vi har haft adgang til op til nu.

Men i denne tid vi lever i, er vi ved at få adgang yderligere fem stråler.

Egenskaberne i de første 7 er beskrevet i meget litteratur, og de ny ankomne 5 har jeg fra mine åndelige forbindelser indtil videre fået præsenteret nogle repræsentative ord på

 1. Vilje, formål og magt  (Will, Purpose or Power)
 2. Kærlighed og visdom (Love and Wisdom)
 3. Aktiv intelligens (Active intelligence)
 4. Harmoni gennem konflikt (Harmony through Conflict)
 5. Konkret videnskab  (Concrete Knowledge or Science)
 6. Idealisme (Devotion or Idealism)
 7. Struktur (Ceremonial Order and Structure)
 8. Spirituel åbning (Spiritual oppening)
 9. Spirituel forbindelse (Spiritual connection)
 10. Spirituelt formål (Spiritual purpose)
 11. Spirituel forening (Spiritual unity)
 12. Mystik (Mystisicm, Isolation, aloness, inner power, step before the next rays)

Fra nu af og i mange år fremover vil vi altså have adgang til i alt 12 stråle energier, men andre planeter i vores galakse har adgang til endnu flere stråler.

Som det ses af farverne af ’The table of astral energy’ er energierne som en slags skala hvor at energiens kvalitet i den ene ende kan betegnes som ’lavt udviklet’ og i den anden ende som ’højt udviklet’. Jo højere udvikling, jo lysere pastelfarver. Dette er en symbolsk fremstilling, en stråle energi er langt mere avanceret end blot en farve og de valgte farver er også symbolske. Hver stråle indeholder faktisk alle farver.

Stråleenergierne (BAE) er altså i os og er lagret i vores sjælsenergi (SAE) fra tidligere erfaringer. Stråleenergierne (BAE) strømmer ind i os fra mange kilder men specielt de astrologiske forhold har stor betydning for muligheden for indstrømning. De ydre planeter er en stor kilde til indstrømning af højere astral stråleenergi og de indre planeter er kilde til aktivering af personlig astral energi i og omkring os.

Lukket for kommentarer.