TEORI OM LIVETS FORMÅL 5.4 – Kernen i min teori, den astrale energi

De 12 stråler i og omkring kroppen

Når vi inkarnerer i en jordisk krop, indeholder vores sjælsenergi (SAE) de astrale energier vi har fra tidligere livs erfaringer. Hvordan energiernes transformationsproces foregår, vender jeg tilbage til senere. Først vil jeg vise hvordan at de 12 stråler (BAE) er i spil i vores energikrop.

Når vores sjælsenergi (SAE) rejser ned i den fysiske krop og ønsker at udleve den livsplan som er lagt for inkarnationen, er der udvalgt nogle specifikke dele af de 12 stråler (BAE) som man ønsker at arbejde med. Grundmaterialet er altid de 12 stråler men ved at kombinere stråleenergierne kan man skabe mange forskellige typer energier (AWE) til brug i arbejdet med livsplanen.

I de første faser af livet bliver forskellige oplevelser og kriser udløst og disse aktiverer de astrale energier (AWE) som er planlagt for inkarnationen. De vil så ende i forskellige mere eller mindre fastlåste og blokerede tilstande, og disse vil udgøre det arbejdsgrundlag man har til den senere del af livet.

Et eksempel kan være at man har oplevet en form for tillidsbrud fra en af sine forældre i den tidligere del af livet. Det kan have skabt en tilstand hvor at man ikke har tillid til nye mennesker man møder, og hvis man forsøger at udvise tillid, vil man ofte opleve at blive svigtet. Dette sker indtil at man har gennemarbejdet og transformeret den energi som blev fastlåst ved det første tillidsvigt.

Lukket for kommentarer.