LIV

Om 10 år, ser verden meget anderledes ud end i dag. Vi har været igennem en stor opvågning, og vi vil derfor se verden på en ny måde, og derfor vil vi skabe nye strukturer, regler, jobs mv.

Først skal vi igennem en eller anden form for brag, så dem, der endnu hænger i fortiden, får en chance mere for at vågne op. Derefter vil en masse falde sammen, nedbrydes og forsvinde. Det gælder både virksomheder, organisationer, myndighedsstrukturer mv. men primært vil vores perspektiv på livet nedbrydes og bygges op på ny, og vi vil som fællesskab derfor vedtage nye regler, som skal understøtte en ny samfundsstruktur og ny form for ’liv’.

Når vi får et nyt perspektiv på livet, vil nogle typer stillinger som findes nu, enten forsvinde eller fuldkommen ændres.

Kommunale gartnere:

Den måde vores kommuner styrer naturen er primært baseret på et perspektiv på livet om, at mennesker ejer jorden og vi har ret til at forme den, som vi vil. Naturen styres og begrænses for at tilfredsstille mennesker. I fremtiden vil dette perspektiv ændre sig så, at menneskeheden forstår, at de ikke har eneret på naturen og at naturen er en basal den af jordkloden. Vi vil forstå, at naturen har sin egen ret og sit eget liv, og vi skal lære at samarbejde med hinanden og lære af hinanden. Derfor vil fremtidens kommunale gartnere have et helt andet forhold til naturens liv, end det forhold den nuværende stillingsbeskrivelse kræver.

Revisorer:

Der er skabt et skattesystem, som er både uhensigtsmæssigt og uforståeligt for borgeren. Og i det gamle perspektiv, har dette en meget stor fordel for nogen mennesker. Revisorer har jo blandt andet sit eksistensgrundlag bygget på skattesystemet. I fremtiden vil borgerne skabe nye strukturer hvor, at de kræver, at reglerne er forståelige for alle borgere, og derfor vil hele skattesystemet bliver fuldkommen forenklet. Borgerne vil kræve, at alle samfundsstrukturer støtter livet og ikke underminerer livet. At være revisor i fremtiden, vil derfor indeholde noget helt andet, end kravene er til en revisor på nuværende tidspunkt.

Lærere/undervisere:

I fremtiden vil viden om reinkarnation være almen viden. Synet på menneskelivet vil derfor være helt anderledes. De nuværende krav til undervisere er, at de skal formidle viden, som skal ’puttes ind’ i eleverne. Men når man ved, at man har levet mange liv, så ved man, at man i dette liv medbringer mange, mange erfaringer. Man vil derfor gå over til at skabe nye undervisningsformer, hvor at børn og unge lærer at udfolde sig og åbne sig, samtidig med at de oplever livet i sociale sammenhænge. Der vil være langt mere accept af mangfoldighed og individuelle behov i fremtiden. Fremtidens krav til undervisere vil derfor være meget anderledes, og der vil stilles helt andre krav end det vi i dag kalder faglighed.

Læger:

Den nuværende uddannelse af læger baserer sig på, at et menneskeliv er sjælløst. Man anser kroppen for at være en ’maskine’, som skal repareres hvis den opfører sig uhensigtsmæssigt.  I fremtiden vil viden om energilegemet og sjælsforbindelsen være almen viden, og man vil forstå, at for at kroppen fungerer optimalt, må man sørge for at alle energilegemets tre energier fungerer og er i flow. En læge uddannet efter det nuværende system, vil derfor skulle igennem en meget stor efteruddannelse og ikke mindst en total ændring af sit menneskesyn. Sidstnævnte vil være krævende.

Psykologer:

Vores nuværende psykologer har lidt af de samme problemer som vores læger, selvom psykologifaget besidder lidt mere mangfoldighed i forståelsen af mennesket. Men også indenfor dette fag, er vores officielle syn på menneskelivets psyke baseret på et menneskeliv uden sjæleforbindelse til de åndelige dimensioner. Psykologien er ikke forbundet med spiritualiteten. I fremtiden vil psykologifaget ændre sig meget, og man vil få mange faggrupper indenfor det område vi i dag placerer under psykologi/psykiatri/psykoterapi mv. Vi vil i fremtiden forstå, at livet er opbygget af en sjæl, der har skabt det ’lavere’ energilegeme, som har taget bolig i en fysisk krop. Imens sjælen og energilegemet bebor kroppen, skabes et menneskeligt liv. Det sammen gælder med alt andet levende på jorden. Når man ser menneskelivet på denne måde, vil man ændre sit syn på hvad, som fungerer og hvad, som ikke gør. Hvad som er problemer og hvad, som er åndelig udvikling. Hvad som er sygdom og hvad, som ikke er.

Generelt vil fremtiden byde på, at LIV er noget helt andet end det, som vi forstår ved LIV i dag 🤍

Lukket for kommentarer.