Dyr

Jeg er født med Solen i Stenbukken og med Merkur i Vandbæreren, hvilket bidrager til min forståelse af verden. En forståelse som går ud på at jeg altid søger efter en forklaring på det som omgiver mig, men da jeg samtidigt er yderst sensitiv og opfatter langt flere indtryk i verden end vores sædvanlig videnskabsforståelse rummer, har jeg måtte finde mine forklaringer fra mange forskellige og alternative kilder.

Jeg har en udpræget forståelse af mekanismen mellem årsag og virkning, og nogen vil sige at jeg kan snakke i uendeligheder om dertil relaterede emner. Når jeg snakker og debatterer om sådanne emner med andre mennesker vil energien i vores snak være klar, logisk og analytisk. Når jeg så bevæger mig ind på emnet med dyr, ændrer energien i samtalen sig stort set altid. Den bliver straks mindre analytisk og langt mere følelsesmæssig og måske endda med et strøg af romantik og kærlighed.

Det er jo på en gang smukt, at dyr vækker smukke følelser, men det gør også at jeg har svært ved at holde mennesker fast i en logisk og analytisk energi i samtaler om dyr. Udover at samtalerne kommer til at være følsomme, får de også en hierarkisk karakter, hvor mennesker rangerer sig selv højere end dyrene. Dette er ofte ikke med nogen bevidst nedgørende motivation, men blot en omstændighed vi alle er opdraget med.

Når vi snakker om den mentale kapacitet, som medfører skabelsen af et avanceret samfund, er mennesker langt mere udviklede end dyr. Dyr har kun en ret begrænset mental kapacitet. Men når det kommer til den følelsesmæssige kapacitet, har mange dyr meget at lære mennesker. Egentlig har vi vores følelsesmæssigt kapacitet med os skabt gennem evolutionen, men vores fokus på udvikling af vores mentale kapacitet, har gjort at vi er ubevidst og utrænede i forståelsen og brugen af vores følelser. Vores mentale kapacitet har også gjort at vi har skabt kulturer som direkte modarbejder brugen og forståelsen af følelserne.

Når jeg snakker om følelser i denne sammenhæng, skal det bemærkes at denne forståelse er mere nuanceret end vores vanlige italesættelses af følelser og er uddybet i min bog her og på siden om følelser her. Denne forståelse baserer sig på en energimæssig forståelse af både krop, tanker og følelser, og alle mennesker og dyr har stort udviklingspotentiale i alle energityper.

Jordens energifrekvens har udviklet sig meget igennem den sidste periode og vi står overfor nogle store ændringer i verden. Det er på et energimæssigt plan meget smukt og fantastisk, men kan på jordisk plan give udfordringer som hverken ser smukke ud eller virker behagelige. Ikke desto mindre er planen at menneskets udvikling skal føre til nye tilstande på jorden som blandt bevirker at forholdet til dyr skal ændres. Det kan allerede ses mange steder i form af bedre dyrevelfærd og udbredelse af plantebaseret kost, men herudover skal vi udvikle et anderledes følelsesmæssigt forhold til dyr. Dyr kan lære os utroligt meget om følelser generelt og specielt følelser på et avanceret etisk niveau og når vi tænker på de tekniske muligheder som mennesker efterhånden har, er det oplagt at erkende at vi også har brug for at udvikle vores etiske tilstande for at kunne håndtere denne mere udviklede teknologi.

Alle væsener på jorden besidder begær, ellers ville evolutionen gå i stå. Begær er nødvendig for udvikling, men høj udvikling kræver etisk korrekt håndtering af begær. Dyr er langt højere etisk udviklet, end mange mennesker er klar over. Hvis man ser på en hesteflok som får serveret hø, kan man se at nogen kræver at spise først og skubber andre heste væk med måske hårde midler. Det er ikke et tegn på uetisk opførsel, det er et tegn på opretholdelse af hierarki og dette er en nødvendig overlevelses mekaniske. Det er også en funktion som medfører at dem som spiser først på andre tidspunkter udviser lederskab. Det kan være ved at være forbilleder, ved at korrekse andre heste eller ved at gå forrest i forhold til mødet med nye ting. Hvis man iagttager de højere udviklede pattedyrs adfærd i flokke, vil man se en meget klar og etisk følelsesmæssig opførsel. De tænker aldrig: ’Kan jeg mon tillade mig dette’. Det reagerer klart og tydeligt og man er sjældent i tvivl om deres hensigter.

Mennesker kan derfor lære utroligt meget af dyr på både det fysiske men også det åndelige plan. Det skriver jeg mere om i min kommende bog ’Budskaber fra dyreriget’, hvor jeg også kanaliserer budskaber fra dyrerigets mestre.

Lukket for kommentarer.