Følelser

Det var på kurser om Heste Faciliteret Læring at jeg første gang blev introduceret for, at følelser er i spil, når vi er i kontakt med heste. Jeg deltog både praktiske kurser om HFL, men inddrog samtidigt emnet i mit psykologistudie, hvor jeg fordybede mig i den forskning, som er på området.

Jeg læste om forskning af folk som Paul Ekman, Richard J. Davidson, Daniel J. Siegel, men specielt forskning af Peter A. Levine og Jaak Panksepp gjorde stort indtryk på mig. Jeg læste også Karla McLarens bog ’The Language of Emotions’, som giver en ny og meget spændende måde at anskue følelser på. Men hver gang jeg læste om følelser i forskningssammenhænge, fik jeg følelsen af, at der manglede en dimension. Jeg startede på at skrive min første bog om følelser i 2012 og først efter godt fire år, følte jeg, at jeg havde fået et greb om min egen forståelse og opfattelse af følelser. Jeg droppede bogen og skrev en ny som jeg udgav i 2016.

Når mit perspektiv på følelser er anderledes, skyldes det i stor udstrækning min sensitivitet. Når jeg møder følelser hos mig selv eller andre mennesker, forstår jeg dem ikke – jeg mærker dem. Og det er ud fra dette perspektiv, at jeg har skrevet min bog om følelser.

En følelse er en energimæssig tilstand inden i os. Den er helt individuel for hver af os. Vi har givet følelser kasser med navne som for eksempel sorg, glæde, vrede, frustration os så videre. Det er hensigtsmæssigt, da det giver os mulighed for, at tale sammen om følelser. Uafhængig af disse kasser, eksisterer hver enkelt følelse i hver sin helt egen form. Ligesom vi kender farven blå, favner begrebet blå, alt som er blåt. Men der hvor vi fysisk møder den blå farve, eksisterer den i sin helt igen form. Det samme gælder følelser. Vi har begrebet sorg som fællesbetegnelse, men hos hvert enkelt menneske eksisterer sorgen som en selvstændig følelsesenergi.

Denne forståelse er vigtig for at kunne forstå og arbejde med følelser. Vi har for vane at tale om følelser, når vi skal forholde os til de udfordringer, som følelserne giver. Men følelser skal først og fremmest mærkes og derefter kan vi italesætte dem. Vi kan tale nok så meget om sorg, men det er først når vi mærker sorgen, at den bliver gennemlevet, og bliver hvad jeg kalder ’mærket færdig’.

En følelse er en energi, men det er også et biologisk værktøj, som vi har haft med os hele vejen igennem evolutionen. Følelsesenergierne hjælper os til at være sociale væsener, de hjælper os med at overleve og de hjælper os til at manøvrere i alle de situationer, vi kommer i. Vi bruger vores følelser hele tiden, og de guider os imod det vi har brug for, og væk fra det som ikke har brug for. De er fantastiske hjælpere, som vi ofte sætter alt for lidt pris på.

Hele den detaljerede beskrivelse af hvad følelser er, hvorfor vi har dem, hvad vi kan bruge dem til og hvordan vi udvikler dem, har jeg skrevet om i bogen ‘Følelser – set i et åndeligt og praktisk perspektiv’. Det er en anderledes måde at anskue følelser på, men det er samtidigt en meget praktisk og håndgribelig måde, som kan overføres direkte til hverdagen.  Det er også en indgangsvinkel til en spirituel forståelse af livet. Når man først begynder at se følelser som energi, åbner man for en vinkel til energier generelt hvilket jeg skriver om i min bog ’Energies – in and around us’. Man kan begynde at forstå, at vi mennesker er energivæsener, som har en energikrop. Denne energi er forbundet, og kommunikerer med de energier vi har i og omkring os.

Følelser er samtidigt min hjertesags sprog. Alle dyr står mig meget nær, og mit helt store mål er at lære mennesker om, hvad dyr kan tilbyde. For at kunne modtage dyrenes læring og visdom, må mennesker dog først forstå og lære sproget, og dette sprog er vores følelser.

Lukket for kommentarer.