Spiritualitet

Min opfattelse af spiritualitet, kommer fra mine egne oplevelser. De første godt 50 år af mit liv havde jeg slet ingen forståelse for, hvad spiritualitet er. Jeg var på ingen måde religiøs, havde intet forhold til Gud og den kontakt jeg havde haft med den danske fortolkning af kristendommen, tændte intet i mig.

For at forklare spiritualitet, kan man tage to veje. Den ene vej er åndsvidenskaben, som har sit helt eget bud på, hvordan mennesket er skabt og bygget op. I dette perspektiv, er forståelsen af ånden bag stoffet (kroppen), forklaret. Den anden vej er via vores nuværende videnskabsforståelse, men ved at se på de spørgsmål, som ikke kan forklares ad denne vej. Hvorfor drømmer vi? Hvad består en tanke af? Hvad består en følelse af? Hvad skaber livet i vores krop? Osv. Der er et hav af spørgsmål, som ikke kan forklares fyldestgørende af hverken medicinere, fysikere eller andre videnskabsfolk.

Det var igennem min sensitivitet og min oplevelse af energierne at min spiritualitet åbnede sig. Min sensitivitet gav mig en masse signaler, som i starten forvirrede mig fuldkommen. Men efterhånden som jeg begyndte at tage signalerne alvorligt, og lytte til dem, kunne jeg langsomt begynde at opklare, hvad jeg mærkede. Jeg måtte tage både den almindelige videnskabsforståelse med i overvejelserne, men det var primært åndsvidenskaben, som kunne forklare, hvad som jeg mærkede, suppleret med astrologiens forklaringer på energipåvirkninger.

Ordet spiritualitet stammer fra ordet spirit/ånd. Altså den del af verden, som ikke umiddelbart er den fysiske virkelighed. Ønsker man at udforske spiritualitet, er det dermed oplagt at søge i videnskaben om ånden, altså åndsvidenskaben. For mange mennesker er denne videnskab dog uforståelig og ikke særligt praktisk anvendelig, så jeg har kastet mig ud i at skrive bøger om emnet i et mere praktisk perspektiv. Måden jeg gør dette på, er ved at opfordre folk til at ’mærke’ livet mere, i stedet for at ’tænke’ sig igennem livet. Ved at mærke de påvirkninger, vi alle udsættes for, har vi mulighed for at fortolke disse mere holistisk, end ved blot at tænke over hvad, som sker. Ånd, og dermed spiritualitet, er energi, og energier skal mærkes. Hvis man kun tænker på energier, vil man ikke opleve selve energien. Det er det samme som at tænke på kærlighed, i stedet for at føle kærligheden. Der er jo himmelvid forskel på disse to ting.

Når man først åbner for sin forståelse af energier og forståelse af ånden omkring og i mennesket, vil man også kunne åbne for forståelsen af ånden bag alt andet. Det være sig dyrene, planterene, jorden eller universet. Man vil også kunne begynde at åbne sig for, hvordan man påvirkes af energier fra disse fysiske ting, eller fra andre typer energier, som ikke umiddelbart er synlige.

Vigtigst af alt, når vi snakker spiritualitet, har vi ad denne vej mulighed for at føle vores fælles energiforbindelse med alt omkring os, og vi åbner dermed muligheden for at føle nogle ekstraordinære kærlighedsenergier.

Lukket for kommentarer.