Sensitivitet

Sensitivitet er et ord, som jeg tror, mennesker opfatter meget forskelligt. Nogen af os betegner os selv som meget sensitive, fordi vi reagerer stærkt overfor mange typer påvirkninger. Nogle mennesker føler sig sensitive overfor enkelte specifikke ting, og andre mennesker føler sjældent sensitive overfor noget.

Man kan så diskutere, hvad der gør os sensitive. Er vi født sådan og forbliver vi sensitive i samme grad hele livet, eller er sensitivitet noget, som opstår løbende igennem livet? Er det godt eller dårligt at være sensitiv? Hvis ens sensitivitet driller, skal man så forsøge at komme af med den?

Min holdning til sensitivitet, er at sensitivitet er en gave og noget alle burde stræbe efter. Faktisk er det efter min mening nøglen til at forstå mange af de problemer og udfordringer, mennesker har. For at kunne løse en udfordring, må man vide hvad udfordringen består af. Man må altså finde indblik i udfordringens detaljer. En udfordring kan være et fysisk og praktisk problem, et mentalt problem eller et følelsesmæssigt problem, og for at kunne tolke på det som sker og de signaler man mærker, må man bruge sin sensitivitet.

Det er sensitiviteten, som viser vej, og lyser udfordringens parametre op. Hvis du vil mærke dine følelser, kan du bruge din sensitivitet til at mærke, hvordan følelserne viser sig i din krop og sind. Hvis du skal forstå de reaktioner, som din krop giver, må du bruge din sensitivitet til at udforske de signaler, som kroppen afsender. Det kan i første omgang være nemmere at overhøre de forskellige signaler, og dermed undlade at bruge sin sensitivitet. Men når kroppen afgiver et signal, er det for at fortælle os noget, og hvis vi overhører det i første omgang, vil kroppens signaler blot være stærkere næste gang, den afsender budskabet. Ved at anerkende og bruge sensitiviteten, kan man høre kroppens budskaber tidligere, og dermed reagere mere rettidigt og præcist.

Jeg tror at mennesker fødes med en vis grad af sensitivitet, og at dette hænger sammen med den energikrop, som skabes ved fødslen. Vi kommer til verden med evner, talenter og tidligere oplevelser, og disse vil afspejle sig i graden af sensitivitet. Det er dog også min erfaring, at det er muligt at lukke helt af for denne eksisterende sensitivitet. Hvis vores omgivelser i barndommen ikke rummer vores sensitivitet på en positiv måde, vil sensitive børn forsøge at lukke ned for deres sansning, for at tilpasse sig deres omgivelser. Forskellige omstændigheder kan gøre, at sensitiviteten begynder at åbne sig. Alderen i sig selv er en faktor, som gør os mere sensitive.

Spirituelt set, er sensitivitet en helt afgørende egenskab. For at udvikle sig spirituelt, skal man udvikle sin intuition, og for at få kontakt til og lytte til intuitionen, skal man bruge sin sensitivitet. Man kan få god vejledning igennem astrologien omkring de anlæg, man har for sensitivitet. Her kan blandt andet aflæses sensitiviteten overfor følelser, tanker, energier, manipulation og intuition.

Lukket for kommentarer.