Mig og Danmarks Radio

Jeg har haft en længere korrespondance med DR, og jeg har lagt sagens forløb og tilhørende udskrifter op i dette blogindlæg. Jeg ønsker at uddybe, at jeg altid har set TILLID som en af danskernes absolut stærkeste egenskaber. Jeg bebrejder derfor heller ikke DR eller andre, at de ikke i den første del af 2020, har sat spørgsmålstegn ved de udmeldinger, der kom fra SSI.

Men, når DR får en henvendelse fra mig, om at en anden borger (A.H.) har søgt agtindsigt hos SSI og udbedt sig indsigt i de videnskabelige dokumenter, der ligger til grund for SSI’s udmeldinger. OG at denne agtindsigt er besvaret fra SSI med, at SSI IKKE ligger ind med denne videnskabelige dokumentation. SÅ mener jeg ikke længere, at man blot kan læne sig op at den danske tradition for tillid. Så er tiden kommet til at man (DR og alle andre) må stille nogle spørgsmål til myndighederne, herunder SSI – og det må jeg desværre konstatere, at DR i denne sag, ikke ønsker at påtage sig ansvaret for.

Min opdatering på Facebook fra 2. december 2020, hvor jeg blev gjort opmærksomhed på DR’s artikel om sagen. (Det var dog ikke DR, som gav mig dette link, som jeg ellers havde bedt dem om at gøre):

Min sag med DR endte med denne artikel, og jeg må ud fra dette udfald erkende, at den (efter min mening) mest centrale 100% skatteyder betalte institution i Danmarks mediebillede, har sin helt egen dagsorden for, hvad de konkludere. Hvis I læser min indsigelse mod Jesper Termansens konklusion, vil I se at han vælger IKKE at ville forholde sig til, hvad jeg mener. Han vælger at konkludere på det han SELV MENER jeg mener. (Da jeg fornemmede han havde svært ved at forstå hvad jeg mente, lavede jeg endda denne film til ham… Uddybning af mine argumenter i forbindelse med mine henvendelser til DR – YouTube)

MEGET MÆRKELIG INSTITUTION…..

DR’S LYTTER OG SEER REDAKTØR KONKLUDERER:

En lytter mente, at DR’s etiske retningslinjer ikke var overholdt i P1 Orientering. Klageren var af den opfattelse, at programmet ukritisk refererede Sundhedsstyrelsen og at DR ikke dokumenterede hvorvidt covid-19 eksisterer. Det mente klageren var en fejl.Da DR’s redaktion afviste påstanden, ankede klageren svaret til lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen. Han giver ikke klageren ret i kritikken af P1 Orientering. Ifølge klageren viderebragte P1 Orientering ukritisk myndighedernes udokumenterede påstande om, at covid-19 findes.

PÅ TRODS AF AT JEG SKREV FØLGENDE TIL HAM, EFTER AT HAN HAVDE LAVET SIN KONKLUSION:

Jeg skriver på side 4: ’Jeg mener det er en overtrædelse af god pressetik, når P1 Orientering blot viderebringer myndighedernes fortælling/information om Covid-virussen, uden at P1 O. sikrer sig, at der er dokumentation for disse informationer. Og når jeg så dokumenterer i min henvendelse, at myndighederne selv skriver (ved link til SSIs svar til Alex H.), at de IKKE ligger inde med den pågældende dokumentation, mener jeg at god presseskik ville være at P1 Orientering også selv kontakter myndighederne og udbeder sig dokumentation, for at sikre, at det man siger i P1 Orientering faktisk kan bakkes op af den dokumentation myndighederne. Så må det jo vise sig om SSI kan skaffe dokumentation når P1 Orientering henvender sig, eller om P1 O. også vil modtage en skrivelse – ligesom Alex – om at myndigheder faktisk ikke kan dokumentere det de fortæller befolkningen.’

Fejl: Den måde I læser min påstand på, er derfor forkert. Jeg ønsker på ingen måde at bestemme vinklen. Jeg mener – som jeg skriver – at god presseskik ville være at P1 Orientering også selv kontakter myndighederne/SSI og udbeder sig dokumentation, for at sikre, at det man siger i P1 Orientering faktisk kan bakkes op af noget videnskabeligt dokumentation. Når nu jeg har fremsendt dokumentation på, at SSI selv har dokumenteret, at de IKKE kan fremvise dokumentation på at covid-19 er isoleret/eksisterer.

ALTSÅ/KONKLUSION – jeg mener, at for at udøve god presseskik, så må man, når man præsenteres for materiale (mit link) som modsiger det SSI siger til offentligheden, undersøge dette nærmere. I burde have spurgt SSI om hvilken form for dokumentation de forholder sig til, når de informerer offentligheden. Og I tager dermed fejl, når I tror, at jeg kræver, at I selv undersøger covid-19’s eksistens. Det behøver I ikke, for det er jo et spørgsmål som man helt enkelt bør kunne stille til SSI, uden selv at fordybe sig i nogen form for videnskab.

—————————————————————————————————————-

Korrespondancen og svar/konklusion fra DR kan du se HER

Agtindsigtsbesvarelse kan du se HER

Du kan høreindslaget i P1 orientering fra 1.11.47: HER

Du kan se DR’s artikel om denne sag. HER

—————————————————————————————————————-

Efterfølgende mailkorrespondance er følgende:

19/11 2020

Kære Jesper m.fl.

Det er jeg ked af at høre, men det vi jeg selvfølgelig acceptere. Jeg er stadig af den overbevisning, at du/I misforstår min henvendelse og jeg har faktisk lavet en film til jer, der uddyber hvad jeg mener. 

Jesper du har tidligere fortalt, at sagens korrespondance til ende offentligt på DR’s hjemmeside, og derfor vil jeg blot orientere dig/jer om, at jeg også vil ligge sagens korrespondance og min film op på min hjemmeside.

Tak for snakken og jeg ønsker jer alt godt fremover i disse mærkelige tider 🙂 (Og Jesper – kan jeg venligst bede dig tilsende mig link til dr.dk når du lægger sagen op offentligt – på forhånd tak)

Her er min film til jer:

Kærlig hilsen Lone Hjorth

www.lonehjorth.dk 


Fra: “Jesper Termansen Lytternes og Seernes redaktør” <JETE@dr.dk>
Til: lone-hjorth@mail.dk, “Mette Vinter Generaldirektørens sekretariat” <MVIR@dr.dk>
Cc: “ESDH360” <ESDH360@dr.dk>, “Anja Lundberg Andersen Etisk Sekretariat” <AJAN@dr.dk>, “Lasse Ring Christensen Generaldirektørens stab” <LCLA@dr.dk>, “Mikkel Vincentz Pedersen Lytternes og Seernes redaktør” <PEMP@dr.dk>, “Claus Cancel” <CCA@dr.dk>, “Sandy French” <sanf@dr.dk>, “Marianne Juul DR” <MJUL@dr.dk>
Sendt: torsdag, 19. november 2020 13:14:23
Emne: SV: Svar på klage

Kære Lone Hjorth

Tak for din mail vedrørende ankesagsafgørelsen. Det er ikke min opfattelse, at der er sket en fejl. Det er min opfattelse, at DR godt måtte viderebringe myndighedernes opfattelse af, at covid findes, uden at DR var pligtig i henhold til – ifølge egne presseetiske retningslinjer – at kræve dokumentation fra myndighederne for denne oplysning. Det fremgår af konklusionen, der er tiltrådt af DR’s generaldirektør, og dermed betragter jeg sagen som afsluttet.

Venlig hilsen/

kind regards

Jesper Termansen

Lytternes – og seernes redaktør/

Viewers and listeners editor

e-mail: jete@dr.dk

www.dr.dk/lsr

T + 4535203040

D +28548050

DR – Danish Broadcasting Corporation
Emil Holms Kanal 20
DK-0999 Copenhagen C

Fra: lone-hjorth@mail.dk <lone-hjorth@mail.dk>
Sendt: 18. november 2020 17:09
Til: Mette Vinter Generaldirektørens sekretariat <MVIR@dr.dk>
Cc: ESDH360 [FÆLLESPOSTKASSE] <ESDH360@dr.dk>; Anja Lundberg Andersen Etisk Sekretariat <AJAN@dr.dk>; Lasse Ring Christensen Generaldirektørens stab <LCLA@dr.dk>; Mikkel Vincentz Pedersen Lytternes og Seernes redaktør <PEMP@dr.dk>; Claus Cancel <CCA@dr.dk>; Sandy French <sanf@dr.dk>; Marianne Juul DR <MJUL@dr.dk>; Jesper Termansen Lytternes og Seernes redaktør <JETE@dr.dk>
Emne: Re: Svar på klage

Kære Maria og Jesper m.fl. i DR

Tak for svar, men der er sket en fejl.


I skriver på side 7: ’ Jeg læser Klagers påstand således, at Klager ønsker, at DR grundlæggende anlægger en helt anden kritisk vinkel på selve covid-19’s eksistens og dokumenterede realitet end den officielle – blandt andet at kræve at DR undersøger dokumentationen fro covid-19’s eksistens’


Det er en misforståelse, og jeg beklager hvis jeg har formuleret mig utydeligt.


Jeg skriver på side 4: ’Jeg mener det er en overtrædelse af god pressetik, når P1 Orientering blot viderebringer myndighedernes fortælling/information om Covid-virussen, uden at P1 O. sikrer sig, at der er dokumentation for disse informationer. Og når jeg så dokumenterer i min henvendelse, at myndighederne selv skriver (ved link til SSIs svar til Alex H.), at de IKKE ligger inde med den pågældende dokumentation, mener jeg at god presseskik ville være at P1 Orientering også selv kontakter myndighederne og udbeder sig dokumentation, for at sikre, at det man siger i P1 Orientering faktisk kan bakkes op af den dokumentation myndighederne. Så må det jo vise sig om SSI kan skaffe dokumentation når P1 Orientering henvender sig, eller om P1 O. også vil modtage en skrivelse – ligesom Alex – om at myndigheder faktisk ikke kan dokumentere det de fortæller befolkningen.’


Fejl: Den måde I læser min påstand på, er derfor forkert. Jeg ønsker på ingen måde at bestemme vinklen. Jeg mener – som jeg skriver – at god presseskik ville være at P1 Orientering også selv kontakter myndighederne/SSI og udbeder sig dokumentation, for at sikre, at det man siger i P1 Orientering faktisk kan bakkes op af noget videnskabeligt dokumentation. Når nu jeg har fremsendt dokumentation på, at SSI selv har dokumenteret, at de IKKE kan fremvise dokumentation på at covid-19 er isoleret/eksisterer.


ALTSÅ/KONKLUSION – jeg mener, at for at udøve god presseskik, så må man, når man præsenteres for materiale (mit link) som modsiger det SSI siger til offentligheden, undersøge dette nærmere. I burde have spurgt SSI om hvilken form for dokumentation de forholder sig til, når de informerer offentligheden. Og I tager dermed fejl, når I tror, at jeg kræver, at I selv undersøger covid-19’s eksistens. Det behøver I ikke, for det er jo et spørgsmål som man helt enkelt bør kunne stille til SSI, uden selv at fordybe sig i nogen form for videnskab. 

Venlig hilsen Lone Hjorth


Fra: “Mette Vinter Generaldirektørens sekretariat” <MVIR@dr.dk>
Til: lone-hjorth@mail.dk
Cc: “ESDH360 [FÆLLESPOSTKASSE]” <ESDH360@dr.dk>, “Anja Lundberg Andersen Etisk Sekretariat” <AJAN@dr.dk>, “Lasse Ring Christensen Generaldirektørens stab” <LCLA@dr.dk>, “Mikkel Vincentz Pedersen Lytternes og Seernes redaktør” <PEMP@dr.dk>, “Claus Cancel” <CCA@dr.dk>, “Sandy French” <sanf@dr.dk>, “Marianne Juul DR” <MJUL@dr.dk>, “Jesper Termansen Lytternes og Seernes redaktør” <JETE@dr.dk>
Sendt: onsdag, 18. november 2020 13:53:29
Emne: Svar på klage

Kære Lone Hjorth

Jeg fremsender hermed generaldirektør Maria Rørbye Rønns svar på din klage.

Venlig hilsen

Mette Vinter

Chefsekretær for generaldirektøren og bestyrelsen

GD StabDR

Emil Holms Kanal 20, opg 3-4

DK-0999 København C

T +45 3520 3040

M +45 2854 3628

mvir@dr.dk

www.dr.dk

Lukket for kommentarer.