Post nr. 10 – Programmering

Marineblå: I denne post vil vi prøve at forklare, hvordan at en menneskelig programmering ser ud fra vores perspektiv. Der følger en håndtegning, som du kan støtte dig til, hvis du er den visuelle type.

Forestil dig din krop og mærk, at inde i dit hoved er der et tredimensionelt Excel ark. Du har altså en masse små sammenhængende cubes i hovedet, der udgør din indre mentale energistruktur. I den del af kroppen fra halsen og nedefter, er din krops indre energistruktur som et floddelta med 7-12 hovedfloder og en masse bifloder. Denne struktur er din oprindelig og autentiske (astrale) følelsesenergistruktur.

Den programmering, som alle mennesker er underlagt, men som I er ved at frigøre jer fra, kan ses som et endimensionelt net, der er lagt ned over hovedet og har fat i toppen af floddeltaet i jeres krop. Programmeringen I til stadighed bombarderes med og har været det længe, sender signaler ind i det endimensionelle net. I modtager en masse oplysninger udefra om alverdens forfærdeligheder og dette programmerede nets hæftning til floddeltaet i den nedre del af kroppen sender frygtsignaler ned i jeres krop.

I har en reptilhjerne i den nederste del af hovedet, og det er denne del, som aktiveres hele tiden via nettet og som udløser frygt hos jer. I er under konstant beskydning og der udløses hele tiden frygt. Programmeringsnettet går fra hovedet og ned over jeres skuldre og dette område er området, hvorfra I skal skabe og ytre jer. Programmeringen spærrer derfor på mange måder for jeres kreative evner. Jeres halschakra er i en slags fængsel.

Det større formål med denne konstruktion er en avanceret fortælling, der ikke er omfattet af denne post.

Det, som denne post ønsker at supplere med, det er, hvordan at I slipper fra programmeringen. Først skal I forstå energiernes flow. Programmeringsnettet som er omkring jeres hoved, det påvirker jer delvis inde omkring jeres hoved og derefter ned i jeres kropslige følelsesenergier og får floderne til at stivne i frygt. Det er ikke den naturlige vej. Følelserne i kroppen skal være smidige, frie og have lov til at leve, flyde og bevæge sig. Det er dem, som opfanger signaler fra følelsesmæssige (astrale) energier fra omgivelserne, og de videreformidler disse indtryk ved at sende dem op til hjernen. Stort set alle tanker er skabt som resultat af aktiverede astrale energier og det naturlige energiflow er derfor nedefra og op til hjernen. Ikke som når programmeringen presser oppefra og ned.

Samtidigt skal I forstå, at I ikke kan snakke programmeringsnettet til fornuft. Det har et indre ønske om at påvirke og dominere jer, så det vil ikke respondere fornuftigt, når I henvender jer til det. Måden dette net – og dermed programmeringen opløses på – det er ved at brænde op indefra. Det er, hvad der sker i forbindelse med ’Den Store Opvågning’ I er igennem lige nu. I har jeres programmering, men I bliver samtidigt meget kraftigt energipåvirket i jeres indre del af kroppen fra mange andre kilder end dem, derfra hvor programmeringen kommer. Det er primært i de indre astrale energier I påvirkes, men også de mentale og æteriske. Når I bliver stærkt påvirkede på denne måde, så gløder og lyser I og derved brændes programmeringsnettet væk og der er ikke længere de samme muligheder for at programmere jer 🤍

Lukket for kommentarer.