VÆKKELSESPROCESSEN

Vi er ved at gå igennem ’The Great Awakening’, og dermed går vi alle igennem en vækkelsesproces. End del mennesker oplever at blive bevidst om, at verden måske i virkeligheden er helt anderledes, end de troede for et år tilbage. Andre oplever at blive slæbt rundt i forskellige former for udfordringer og begrænsninger. Alle mennesker oplever en eller anden form for udfordring, og hvis de ikke er bevidst om det, så foregår udfordringen blot på et underbevidst plan. Man kan kun komme igennem vækkelsesprocessen ved at gå igennem udfordringer, fordi det er den 4. stråle, der styrer begivenhederne på jorden.

En måde vi kan se vækkelsesprocessen på, det er ved at se vores indre energicentre som Lotusblomster. Mange kender vores 7 hovedchakraer og ved, at de ofte er illustreret ved Lotusblomster med forskellige antal blade. Kronchakraet som det, der har det største antal blade. Men vi har mange flere energicentre end disse 7, og nogle er næsten så store som de 7 og andre en meget små. De findes i os i mange forskellige størrelser. Igennem et menneskes sjælelige udvikling, vil Lotusblomsterne løbende udvikle sig fra knopper til blomster ved, at enkelte blade løbende åbner sig. Men denne store opvågning vi er igennem nu på jorden, den presser mange blomster i os til at åbne mange blade. Vi gennemgår altså et sjæleligt/energimæssigt udviklingsforløb, der normalt tager rigtig mange inkarnationer.

Resultatet af, at man åbner for flere Lotusblade, kan svare lidt til, at man folder vinger ud. Ved at hver blad repræsenterer en lille vinge, bliver vi i stand til at flyve/vibrere lidt mere. Det skal ikke forstås ved, at med mange åbne blade, så kan vi flyve som flyvemaskiner højt over jorden. Åbne blades evner er mere i retning af at kunne opfatte, skabe og cirkulere mere energi. Det vil sige, at ved at åbne flere blade, bliver man til et stærkere energimæssigt sansende menneske.

Som du kan se nu, så spirer foråret og solen begynder at varme mere. Det gør, at blomster i naturen begynder at vokse og springe ud. Den store opvågning inden i os, svarer til et indre forår, hvor at vores indre sol begynder at skinne mere, og hjælpe vores blomster til at folde sig ud. Men for, at solen kommer til at skinne mere, skal vi igennem en proces, der skruer op for vores indre sols energi. Intensiteten i vores indre sol vokser løbende igennem vores sjælelige udfordringer, men i denne store opvågningstid, tager intensiteten et kvantespring. Og det påvirker vores sind og krop.

Det kræver ’friktion’ for at øge energien i vores indre sol, og på et praktisk plan svarer dette til, at vi oplever udfordringer i vores hverdagsliv. Når du for tiden hører noget, der slet ikke harmonerer med, hvordan du synes verden er, eller bør være, så sker der en form for friktion i dine indre energitilstande, som medfører udvikling af lys og varme, der får dine indre blomster til at vokse.

Det er derfor, at vi oplever en så utrolig polarisering i verden for tiden. Vi har brug for kraftige oppositioner og modsætninger for at skabe den nødvendige friktion til, at vores indre lys og varme intensiveres. Hver eneste konflikt i vores nære og fjerne liv, påvirker os på en eller anden måde og de er alle med til at øge vores indre energiintensitet. Det er måske svært at forbinde disse udfordrende oplevelser direkte med udfoldelse af indre Lotusblomster, men ikke desto mindre er det, hvad der sker.

Vi skal derfor ikke trække os fra konflikterne omkring os. Vi skal gå ind i dem, ligesom vi skal gå ind i vores aktiverede følelsesmæssige energier. Men at ’gå ind i dem’ er noget man skal lære for, at man ikke ender med at stå og hoppe på stedet og skændes i den samme konflikt længe. Der er teknikker for at ’gå ind i energierne’ så, at man skaber øget friktion, lys og varme, og får sin indre sol til at skinne mere og sine indre Lotusblomster til at springe ud.

Og hver gang, at et menneske åbner et enkelt blad på en af sine indre blomster, så åbner verden et blad 🤍

Lukket for kommentarer.