TEORI OM LIVETS FORMÅL 9 – Afslutning

9 – AFSLUTNING – kilder, dyr og forskningsmateriale

Mine kilder

Det siger sig selv, at for at jeg kan opstille denne teori, har jeg læst en masse bøger og set en masse film og andet informationsmateriale. Men på nuværende tidspunkt i mit liv, er jeg jo klar over at den overordnede kilde, som inspirerede mig til at vælge det informationsmateriale jeg valgte at læse, høre og se, delvis er min egen højere sjælsenergi og monade. Men inspirationen stammer også fra alle de hjælpere og mentorer jeg har på de åndelige planer og ikke mindst fra vores alles Store Skaber.

Dyrene

Jeg kan ikke undlade at sige et par ord om mit personlige livsformål i forbindelse med fremlæggelsen af denne teori. For mit formål med livet er nemlig ikke at udarbejde teorien beskrevet i denne tekst. Mit livsformål er at skabe en ny forbindelse mellem dyreriget og menneskeriget på jorden. Noget, som jeg beskriver mange andre steder, men som er hele den bagvedliggende årsag til at jeg har udarbejdet teorien om livets formål.

Alt har en livsplan. Jorden har en, menneskeheden har en, dyreriget har en osv. Og noget som indgår i disse planer er, at menneskeriget skal overtage ansvaret for dyreriget i fremtiden. Vi har ikke ansvaret nu, fordi vi som race ikke er udviklede nok til at have dette ansvar. Men som forberedelse til at vi skal overtage dette ansvar, har jeg været så heldig at få denne opgave af Krempkah. Krempkah er ’lederen’ og den højeste Mester i The Kingdom of Animal Spirits. Det arbejde jeg har lavet i forbindelse med udarbejdelsen af denne teori, er lavet for at gøde jorden til, at han kan sende flere dyresjæle til jorden i fremtiden og for at forholdet imellem mennesker og dyr fremover bliver helt anderledes.

Min forskning – afslutning

Én ting er mine kilder, en anden ting er mit eget astrale forskningsmateriale. Materialet har for mig været mine lidelser igennem dette liv, samt mine oplevelser med min familie, venner og omgivelser.

Lukket for kommentarer.