’Logikken’ i vågenhed

Igennem de sidste mange måneder, er vi blevet præsenteret for en fortælling fra myndighederne, og medierne har mere eller mindre ukritisk viderebragt denne fortælling. Fortællingen har talt ind i en logik, der fortæller os, at en virus er løs og hvert enkelt menneske skal gøre forskellige ting samtidigt med, at myndighederne laver større tiltag med nedlukning, teststrategi osv. Vi er blevet præsenteret for utallige fakta om sygehusbelægninger, virusmutationer, kontakttal mv. Vi er igennem disse fakta blevet præsenteret for en logik i virusforståelsen.

Jeg har brugt lang tid på at udforske disse data, så jeg er gået velinformeret ud i verden, med ønsket om at tale om disse data. Men hver gang er jeg stødt på samme mønster. Når jeg taler om de forskellige faktuelle data, som kommer løbende frem til offentligheden (ofte igennem alternative medier), oplever jeg, at de mennesker jeg taler med, på et tidspunkt, rammer en ’mur’. På et eller andet tidspunkt stopper interessen for logikken, fakta og data, og samtalen stopper ved ’Det tror jeg ikke på’, ’Det er jo en konspirationsteori’ eller ’Det er jo vanvittigt, det kan ikke være rigtigt’. Altså en fuldkommen ikke-logisk tilgang til fakta og data.

Min oplevelse med dette mønster, passer som fod i hos ind i den beskrivelse jeg præsenterer i alt mit arbejde, film og bøger. For der findes nemlig forskellige slags logikker. Der er mental og tankemæssig logik, men der er også en følelsesmæssig logik – og disse to typer logik fungerer efter HELT forskellige regler.

Når jeg kalder dette opslag for logik i vågenhed, så hænger dette sammen med forskellen mellem mental og følelsesmæssig logik. For man kan sige, at vågenhed er en skala. Ikke en sort eller hvid tilstand, hvor man enten sover eller er vågen, men en lang skala, som betegner et menneskes vågenhed overfor verden indeni og omkring én.

Vores menneskelige, og dermed fysiske konstruktion, er bygget over vores hjerne og sind forståelse af os selv og vores omgivelser. Hvis vi ikke havde denne konstruktion, ville vi slet ikke kunne fungere og vi ville formodentligt betegnes som psykisk ustabile eller syge. Det er en forudsætning for livet, at vi har strikket et perspektiv på verden sammen, som vi lever og manøvrerer efter i dagligdagen. Dette perspektiv er dog samtidigt grænsen for vores mentale logik. Når vi når til grænsen for, hvad dette perspektiv kan rumme, så sætter den følelsesmæssige logik ind. Og den opererer som sagt efter HELT andre regler end den mentale logik. Man kan ikke tale logisk til følelser, det responderer de simpelthen ikke på.

Man kan derfor sætte alle mennesker op på en vågenhedsskala og de vil befinde sig på mange forskellige steder. (I virkeligheden er der flere skalaer, en for hvert emne man taler om, men for enkelthedens skyld, beskriver jeg kun én skala). Ideen med 2020, det var at ruske op i mennesker og skubbe dem længere frem på vågenhedsskalaen. Vi blev alle mødt med en masse data, som udfordrede vores logik, men på et tidspunkt – alt efter hvor vi var på skalaen – løb vi ind i vores mentale logiks grænse og ramte følelsesmuren, hvor mentallogikken lukkede ned og følelseslogikken vågnede. Det vi bare manglede i 2020, var en vejledning til at forstå, hvordan vi arbejder med følelseslogikkens struktur så, at vi blev i stand til at flytte vores mentale logiks grænser og dermed vågne mere.

Hele 2020 har været en lang demonstration fra myndighedernes side, hvor de lod som om, at de talte til vores mentale logik, men i virkeligheden spillede op imod vores følelsesmæssige logik. De fik os til at hoppe og danse efter deres regler, fordi de ramte direkte ind i kernen af vores følelser, og der fulgte ikke råd til at håndtere disse aktiverede følelser. Myndigheder fortsatte – og fortsætter stadig – med at skræmme os og spille direkte ind i vores dybeste følelser.

Men hele 2020 havde en højere hensigt om at udfordre os følelsesmæssigt, for at lære os om, at verden er mere end vores begrænsede mentale hjernelogik. Følelser er energier og har deres helt egen logik (se mine film og bøger) og vi og verden er SÅ meget mere end vores hjernes logik. Det opdager man i takt med at man bevæger sig op af på vågenhedsskalaen.

Lukket for kommentarer.