Podcast #26 – Skat og moms principper

I denne podcast fortæller jeg lidt om principperne bag moms og skatteopkrævning, og ønsker med disse ord at vække din bevidsthed om disse ting. Jeg oplever at mange mennesker ikke forstår hvordan deres skat beregnes og ikke kender til regler for momspålæggelse.

Vi gennemgår for tiden en krise, som påvirker områder indenfor offentlig forvaltning – hvis man ellers ser godt efter i stjernerne. Der er efter min mening ikke tvivl om at, der skal ske nogle grundlæggende ændringer i vores skatteopkrævningssystem. Derfor prøver jeg med denne podcast at kaste lidt lys over nogle enkelte områder, i et forsøg på at give lidt oplysninger, som kan øge din bevidsthed på området.

Lukket for kommentarer.