TEORI OM LIVETS FORMÅL 2 – Indhold

2 – INDHOLD

Præsentationen af min teori er opdelt i følgende afsnit:

  1. Vilkår, formål, form og begrænsninger for teorien
  2. Energikroppens indhold og udspring samt dens tre typer af energi og sjælens rolle
  3. Kernen i min teori – den astrale energi i og omkring os
  4. Energiindstillinger
  5. Kernen i det som styrer energierne i og omkring os – bevidstheden
  6. Transformation af astral energi
  7. Afslutning – kilder, dyr og forskningsmateriale

Kernen i min teori er den astrale energi og dens rolle i vores livsformål og altså primært punkt 3. Men for at forklare om denne energi, må jeg sætte den ind i en kontekst som støtter og afgrænser videnskaben om astral energi. Derfor omfatter denne tekst alle 7 punkter.

Lukket for kommentarer.