TEORI OM LIVETS FORMÅL 3.3 – Vilkår for min teori del 3

Begreber

Inden jeg nu gennemgår hele min teori, vil jeg starte med at give en kort og meget hurtigt opremsning af de begreber som jeg fortæller om i teorien. Jeg introducerer en del nye begreber og ved at få denne samlede ramme for det jeg kommer til at tale om, håber jeg du vil kunne finde en struktur i denne oversigt, som vil give mere klarhed i det jeg kommer til at præsentere. Du kan eventuelt vende tilbage til dette samlede billede hvis du bliver i tvivl om noget af det du læser.

1 – Dette er de 12 stråle energier (BAE 1-12)

2 – Dette er vores energikrop, med den fysiske krop den mentale krop, den astrale krop og den æteriske krop.

3 – Her er hjernen og sindet

4 – Dette er monaden som er hvor sjælen udspringer fra

5 – Dette er sjælstråden som indeholder sjælsenergien og forbinder monaden til den fysiske krop via sjælspunktet

6 – I sjælsenergien løber vores sjælenergi som indeholder vores personlige version af de 12 stråleenergier (SAE 1-12)

7 – Dette er sjælspunktet som er ca. 30 cm. over toppen af hovedet

8 – Før vi inkarnerer til en fysisk krop, laves en plan over inkarnationen. Den indeholder både en forløb over tid samt en planlægning af energimæssigt arbejdsmateriale.

9 – Bevidstheden som jeg opdeler i 3 x 3 grupper. Henholdsvis hukommelse, opmærksomhed og værktøj, som så opdeles på jordisk plan, sjæls plan og monadens plan.

10 – Meget forenklet beskrevet, kan denne del betegnes som personligheden i denne inkarnation, men afgrænsningen skal ikke tages for bogstaveligt.

Lukket for kommentarer.