TEORI OM LIVETS FORMÅL 5.1 – Kernen i min teori, den astrale energi

De astrale energier – placeringen

Som forklaret tidligere, orienterer min teori sig mod de energier vi har i og omkring vores energikrop på de jordiske planer. Og teorien fokuserer primært på de astrale energier. Astrale energier samspiller og blander sig hele tiden med både mental og æterisk energi og ikke mindst vores fysiske krop.

Vi har astrale energier to steder i vores krop.

  1. Vores sjælsenergi (SAE) helt fra monaden til sjælens forbindelse med den fysiske krop indeholder astral energi. Det er astral energi i en personlig version, som er en manifestation af alle vores akkumulerede astrale og dermed følelsesmæssige erfaringer igennem alle vores jordiske liv. Disse er altså integreret som vores astrale energi i vores sjælsenergi.
  2. Men vi har også astral energi (AWE) i vores astrale krop i vores samlede lavere energikrop. Denne astrale energi er det arbejdsmateriale vi har valgt for netop dette liv, og som har til hensigt at skulle transformeres til erfaringer, der så efterfølgende integreres i vores sjælsenergi.

Astral energi er altså som beskrevet delvis noget vi har inden i vores krop, men det er også en stor del af universets byggesten og arbejdsmateriale. Der er astral energi tilgængeligt rundt omkring os og der flyder astral energi fra både mineralriget, planteriget, dyreriget og menneskeriget såvel som fra de åndelige hjælpere vi har omkring os. Der er stort set kun æterisk og astral energi i mineral- og planteriget og i dyreriget er der æterisk, astral og en mindre del mental energi.

Der er dog viden, intelligens og informationer i både æterisk, astral og mental energi. Og hvad angår dyrenes intelligens i deres astrale energi, overgår den menneskers astrale energi i både mængde, kvalitet og egenskaber.

Mennesker har det med at rangere sig selv højere end dyr, og dermed indtage en position hvor de ser sig selv som mere udviklede end dyr. Det kan derfor være meget svært for mennesker, at forestille sig at dyr på nogle områder er højere udviklede end mennesker.

Min erfaring er, at vi mennesker er dyrene langt overlegne i samlet mental kapacitet, men de er os langt overlegne i samlet astral kapacitet.

Den astrale energi – indhold og overblik

Astrale energier er vores følelsesmæssige energier. De er livsnødvendige for os i forhold til både at overleve og til at agere socialt. Vi bruger astral energi i mange flere situationer end de fleste mennesker er klar over og jeg vil nu forsøge at beskrive den astrale energi igennem:

  1. De 12 stråler, deres højere potentiale, deres historik og deres egenskaber (BAE).
  2. Hvordan vi lever vores liv med et balancepunkt som afspejler vores udviklingsniveau og hvordan at vi ud fra dette punkt har en spændvidde op og ned som udgør det følelsesmæssige spektrum som vi kan bruge i dette liv.
  3. Hvordan astral energi aktiveres og hvordan energiens aktivering kan forklares i form af både proces og lagring i vores samlede energimæssige hukommelse.
  4. Bevidsthedens funktioner.
  5. Hvordan dette energiflow er transformationsprocesser som foregår både på et individuelt og kollektiv plan.
  6. Hvad formålet er med dette energiflow og som dermed er en form for konklusion på denne teori.

Energiernes alkymi

At opleve og erfare kan beskrives som en alkymisk eller metabolistisk proces af energier. Helt på samme måde som når vi anskuer grundstofferne i det periodiske system og ved hvordan at de kan udvikle og ændre sig fra én tilstand til en ny tilstand ved at gennemgå en alkymisk proces. Prøv at forestille dig den allerede kendte alkymiske udviklingsproces hos grundstoffer, men udskift grundstofferne med astrale energier. Den alkymiske udviklingsproces som de astrale energier gennemgår, svarer til at erfare og opleve livet. 

Erfaringerne og oplevelserne sker ved at vi føler hvordan vi påvirkes i processen. Vi opdager hvordan der er en aktivitet i vores astrale energier, som ved at vi føler disse aktiv energier, gennemgår en alkymisk udviklingsproces. En proces jeg uddyber senere under forklaring af transformationsprocessen.

Men her må jeg igen lige rette fokus på den udfordring vi har med vores sprog omkring følelser. Når jeg italesætter en følelse som en energi er den et navneord? Men processen hvor vi føler energierne er et udsagnsord.

Det praktiske perspektiv på denne alkymiske proces, kender vi fra når vi ønsker at ændre livsvaner. Vi VED og forstår for eksempel godt at rygning og alkohol er usundt for vores krop, men det får os ikke til at stoppe. Brug og misbrug opstår af følelsesmæssige behov som vi forsøger at dække, og det er først når disse følelsesmæssige og dermed astrale energier er alkymisk transformeret til en ny tilstand, at vi magter at skabe nye livsvaner.

Lukket for kommentarer.