TEORI OM LIVETS FORMÅL 5.3 – Kernen i min teori, den astrale energi

Balancelinjen og spændviden i følelsespotentialet

Vi har i os en slags balancelinje for vores astrale energi frekvens (SAE). En linje som svarer til den følelsesmæssige tilstand, der kan betegnes som rolig og uden følelsesmæssige aktiveringer. På hver side af denne linje har den astrale energi har et område hvor den kan udvide sig til svarende til 7 underlag og 7 overlag. Så langt som energien når ned, svarer til så langt som den kan nå op. For at nå 4. overlag af kærlighed kan det være at du må ned i vredens 4. underlag.

Spændviden svarer altid til 7 under og overlag, men balancepunktet hæves i takt med vores personlige udvikling. Og vores individuelle personlige udvikling er en del af menneskeracens samlede kollektive udvikling. Med udgangspunkt i vores nuværende balancelinje, kan man sige at linjen tidligere lå omkring vores nuværende 3. underlag og i fremtiden vil balancepunktet ligge på det som svarer til vores nuværende 3. overlag. Det er ikke nødvendigvis den samme type astrale stråle energi man skal bruge til at rejse ned i underlagene med som det er at man rejser op i overlagene med. Man kan forestille sig at rejse ned i 4. underlag med den 4.stråleenergi i forbindelse med i nogle store indre følelsesmæssige konflikter. Disse konflikter skaber mulighed for at den 11. stråle kan nå op i 4. overlag og skabe følelsen af indre overflod (abundance) i en fællesskabsfølelse.

Lukket for kommentarer.