BEVIDSTHEDEN

HVAD ER EGENTLIG BEVIDSTHED?

På nuværende tidspunkt er det et ord, som vi bruger om mange forskellige funktioner og set fra mit perspektiv, ville det være en god ide, at starte en diskussion om, hvad ordet indeholder og måske opfinde flere ord for at beskrive, hvad bevidstheden i virkeligheden er.

I min film om livets formål opdeler jeg bevidstheden i 3 x 3 grupper. Henholdsvis bevidsthedshukommelse, bevidsthedsopmærksomhed og bevidsthedsværktøj. Alle disse tre kan opdeles på ’lag’, såsom det jordiske, det sjælelige og det monadiske.

Men, det som dette opslag også handler om, det er en funktion, som ofte forveksles som værende en del af bevidstheden. Denne funktion er vores energikrop. Alle mennesker har en fysisk krop og i og omkring denne krop findes energikroppen. Energikroppen består af tre forskellige kroppe, som hver indeholder sin type energi. Den æteriske, den astrale og den mentale energi. Disse tre typer energi interagerer med det indre og det ydre, de kommunikerer, de indeholder intelligens og de indeholder hukommelse.

Når man forstår at energierne inden i os indeholder de nævnte ting, så er det også muligt at forstå, at energikroppen er en aktiv ting. Den er aktiv i sig selv, men ofte på et meget ubevidst plan. Men det er muligt at blive bevidst om hvilke energier, der findes i ens krop og hvordan de arbejder, og ikke mindst er det muligt at MÆRKE og dermed OPLEVE dem.

Nogle vil også sige at vi har en højere og en lavere bevidsthed, og en ubevidsthed. Det passer med min beskrivelse af bevidsthedens ’lag’, og kan i praksis betyde, at du på et højere bevidsthedsniveau ved, at du har en energikrop, og at det er den, der beliver din fysiske krop. Alt hvad der sker energimæssigt i og omkring dig, er forstadiet til hvad, som manifesterer sig på det fysiske plan. Og det tiden nu i 2020 og frem indeholder, det er, at vores lavere bevidsthed, skal blive sig energividenskaben, og dermed energikroppen mere bevidst og dermed blive bevidst om, hvad der er årsag/virkningssammenhæng til det, som manifesterer sig på det fysiske plan. Vores højere bevidsthed, skal så at sige rejse ned på den lavere bevidstheds plan.

Ud fra denne beskrivelse, bliver det pludseligt svært at placeret ordet bevidsthed på en dækkende måde, hvilket efter min mening betyder, at vi bør udvide forståelse af ordet bevidsthed.

Lukket for kommentarer.