PERSPEKTIVET FRA DEN LINJE, SOM MAN ER PÅ

Der er noget ved det skifte, som vi er på vej igennem, som er værd at skrive sig bag øret. Vi i gang med et kvantespring, som bringer os et nyt sted hen, og vejen derhen går ikke lige ud i en ret linje. Vi går på den rette linje indtil, at vi pludselig ’fatter det’ og så springer vi over på en ny linje. En linje, som ser alt fra et helt nyt perspektiv. Det svarer lidt til at være voksen og se tilbage på ens barndom. Når man først er blevet voksen, forstår man en masse ting ved barndommen, som man ikke fattede, da man var barn. Sådan er det også, når man når den nye linje og kigger tilbage på den gamle. Barnet kan ikke opleve, hvordan det er at være voksen, før det selv bliver voksen. Og sådan er det også med linjen. Du kan stå på den nye linje og se tilbage på den gamle. Men du kan ikke se fra den gamle linje ind i den nye. Den nye linje repræsenterer noget helt andet, end den gamle – ligesom voksentiden også er noget helt andet, end barndommen.

I dette opslag vil jeg nævne nogle ting om sensitivitet, som er skrevet fra den nye linje. En linje som svarer fuldkommen til det, vi kalder 4D. Og jeg vælger at forankre mit opslag i ordet sensitivitet og, min forståelse af begrebet sensitivitet.

BEGREBET

————-

Jeg er ofte stødt på snakken om, hvad sensitivitet er og om vi bør kalde det noget andet fordi, der er så mange forståelser og misforståelser af begrebet. Og til det er min kommentar, at når man er på den nye linje i 4D, så bliver betegnelsen irrelevant. I 4D vil det at have en stærk sensitivitet være det samme, som når man i 3D kan høre. Vi siger jo ikke at nogen er hørestærke, fordi de kan høre. Alle kan jo høre i 3D og dem, som ikke kan, kalder vi hørehæmmede. Ellers tager vi blot udgangspunkt i, at alle kan høre. Det samme gælder det at kunne se, føle, smage og lugte. Men i 4D vil evnen til at kunne sanse stærkt – og dermed være det, jeg kalder sensitiv – være helt på linje med de andre sanser. Man vil derfor ikke kalde det noget. Men, der vil gå lang tid, før alle mennesker er godt implementeret på deres nye linje og derfor, vil vi have brug for begrebet sensitivitet et stykke tid endnu.

FØLSOM ELLER SENSITIV

——————————–

Og så er der forskellen mellem at være følsom og være sensitiv. Hertil er min forklaring – at være sensitiv svarer til at have et så velfungerende og stærkt nervesystem, at man kan sanse sine omgivelser og samtidigt være bevidst om det. Men det er ikke kun vores fysiske nervesystem, som skal være stærkt – det skal den del af vores sanseevne, som af videnskaben kaldes proprioception, også være. Det er den sanseevne, der ligger udenfor vores fysiske krop og er en evne, som blandt andet gør, at vi ikke hele tiden går ind i ting. Fra et 4D perspektiv vil man forstå, at disse nervesystemer er dem, som sanser de usynlige energier, som er i og omkring os.

Følsomhed er noget andet, og faktisk er det også et de begreber, som folk læser mange forskellige ting ind i. I et 3D perspektiv, vil man nok oftest sige, at et følsomt menneske reagerer stærkt ved følelsesmæssige indtryk og måske har let til tårer. Et menneske, som har let til vrede, vil vi nok mere kalde et aggressivt menneske og ikke et følsomt menneske – selvom både det at blive rørt og vred begge er følelsesmæssige tilstande. Jeg skal ikke tage patent på, hvad vi vil kalde tingene i fremtiden, men mit bud vil være i den retning, som astrologien beskriver tingene. Kort fortalt vil det sige, at man kan være sensitiv overfor tanker, følelser eller kropslige fornemmelser. Eller man kan have oversanselige evner, og kunne sanse sig ind i spiritualiteten svarende til 5D. Men at kunne sanse 5D er ikke et enten eller. Det er en evne, som mere kan beskrive som en vej, hvor man henad vejen lærer at tjekke længere og længere ind i 5D og blive dygtigere og dygtigere til at holde kontakten med det/dem, som er i denne dimension.

OFFERROLLEN

——————-

Og jeg vil også gerne have forståelsen af offerrollen med i dette opslag. Man kan nemlig være et offer eller, man kan gøre sig til et offer. Og, hvad angår sensitiviteten, har mange i 3D livet (den første linje) oplevet at være et offer for omgivelserne, når deres sensitivitet blev aktiveret. De kunne være offer for mobning, undertrykkelse og manglende forståelse – simpelthen fordi samfundet og kulturen er, som de er. Men, man kan også gøre sig selv til et offer og undlade at værdsætte sensitivitetens gode egenskaber ved for eksempel at kræve af omgivelserne, at de skal ændre på en masse for, at man trives med sin sensitivitet. Det kan være, at mennesker i omgivelserne skal tale lavt, lokalet have den rette temperatur e.lign. Og, de sensitive er i undertal indtil videre, så det er let at gøre sig til et offer for ikke at være som marioteten.

Jeg har oplevet mennesker, hvis sensitivitet ikke var synderlig stærk, reagere meget stærkt på udfordringerne med deres omgivelser. Men jeg har også set mennesker, som var meget sensitive, få det bedste ud af deres evner og leve i total balance med sig selv og omgivelserne. Man har altså stor indflydelse på, om man bliver et offer for sin sensitivitet eller, om man undlader at påtage sig offerrollen og i stedet besidder sensitiviteten med stolthed.

——————————-

Når vi alle er godt implementerede i 4D – på den nye linje, så vil det ikke være attraktivt at tilvælge offerrollen. Det vil formodentlig mere blive betragtet som en fornærmelse overfor de fantastiske evner, som følger med en stærk sensitivitet. De evner, som hyldes i 3D, er ikke de samme evner, som hyldes i 4D. Sensitivitet vil blive hyldet i 4D. Så, når man står på fremtidens linje i 4D, og ser tilbage på livet i 3D, så vil man have respekt for de mennesker, som kæmpede med sensitivitetens udfordringer. Og man vil fremadrettet have respekt for de læringsmuligheder, som ligger i den stærke sensitivitet, for det er den, som er porten til de højere dimensioner. I 5D kan man få kontakt med sine åndelige guider og venner og den kontakt kan slet ikke opnås uden, at man har en meget stærk og velkontrolleret sensitivitet.

For sensitivitet i 4D er ikke bare sensitivitet. En sensitiv krop er i virkeligheden et meget avanceret kommunikationsværktøj og er fuldkommen uundværligt når man skal telepatere og kommunikere nonverbalt på det følelsesmæssige plan. I 4D vil man kunne snakke nonverbalt ved blot at afsende sit budskab med energi.

🌷🌷🌷

Her er en ældre lydfil, som måske kan supplere dette opslag: Podcast #34 – Bliver du påvirket af andre menneskers følelser? (lonehjorth.dk)

Lukket for kommentarer.