SOM I DET STORE, SÅLEDES OGSÅ I DET SMÅ – OM DUALITET

Der er nogle dynamikker i verden, som man kan se både i det store og det små. Sådanne formuleringer kan hurtigt blive abstrakte og diffuse, så jeg vil i dette opslag forsøge at gøre betydningen meget håndgribelig. I hvert fald en af udtrykkets betydninger.

Verden og dens mennesker er opbygget i et system af dualiteter. Det være sig mørke og lys, nat og dag, mand og kvinde, god og ond, høj og lav osv. Og, hvis vi ser på individet først, så finder vi dualitet imellem sjæl og ego/personligheden. Denne dualitet kender mange jo til i deres indre kampe. Skal egoet og dets egenvilje og selvorientering vinde, eller er det hjertet, som skal vinde kampen.

Man kan synes, at egoet er noget skidt og, at det er vigtigst at følge sit hjertes kalden. Men, der bliver man nødt til at forstå den dualitet, som ligger i konstruktionen af en menneskelig inkarnation. For mennesker er jo sjæle, som tager på rejse ned i en fysisk krop. Og for at overleve, skaber man sig en personlighed/ego, som passer til de omgivelser, man vokser op i.

Hele formålet med sjælens rejse er at opleve livets mange nuancer. Nogle af disse nuancer ligger i at få udfordringer i barndommen, og disse vil sætte sig i den del af os, som kaldes ego/personligheden. Denne ego-del af os, skal netop være så selvisk og egoistisk, at den gør os i stand til at tilpasse os og overleve. Derfor er den stærk og sej og ikke bare sådan at besejre.

Overfører vi det til de sidste 3 år, så er hvert menneske blevet udfordret. Ego-delen vil overleve og gør, hvad der skal gøres, og det kan betyde, at man tog sprøjten. Andres hjerte/sjæl råbte så højt op, at de sprang over. Men dette er ikke det eneste sted, hvor egoet spiller ind. Det sker også i de situationer, hvor der er magt på spil. Og man kunne bruge sin magt til at sætte andre på plads, som ikke fulgte reglerne. Eller man kunne føle magten som politiker, medie eller myndighed, ved at have hele scenen og sætte dagsordenen, imens man følte rampelyset varme sig.

Hvert menneske har altså en indre kamp imellem deres ego og deres sjæl. Denne kamp er beskrevet i mange skrifter, tjek bare Herkules arbejder og lignende fortællinger. De handler i et perspektiv om to forskellige individer, som kæmper imod hinanden. Men i et højere perspektiv handler de om og to dele af et menneske, som kæmper en indre kamp.

Men det er ikke kun hvert menneske, som har været igennem kampen imellem ego og sjæl – det har hele menneskeheden. Ego-delen af den samlede menneskehed har fået magten og er stukket helt af med den. Menneskehedens ego-del har glemt alt om sin kontakt til sjælen og dens åndelige forbindelser. Menneskehedens ego har både fået og taget magten.

Og her kommer vi til endnu en af verdens dualiteter – for den handler om yderpunkterne og deres nødvendighed for, at vi kan lære. Vi bliver nødt til at opleve mørket for at genkende lyset. Vi bliver nødt til at mærke svære lidelser for at kunne genkende stor kærlighed. Jo længere pendulet svinger ud den ene vej, jo længere kan det svinge ud den anden vej – og det svinger altid. Det er en af livets dualiteter.

I øjeblikket befinder menneskehedens pendul sig i et yderpunkt, som udlever egoets ønsker. Hele samfundsstrukturen omkring os, er opbygget så det belønner de egenskaber, som ligger i ego-driften. De selviske belønnes mest.

Snart skal pendulet svinge den anden vej, men først skal vi prøve at få lært lektien. Vi skal have alle egoets dagsordner til at udspille sig – hvad enten det gælder vores kollektiv eller vores eget liv. Vi skal have det hele frem i lyset og alt skal afsløres. Ikke med onde hensigter – dette er blot Universets måde at undervise os på. Vi får lov at gøre, som egodriften vil og, så får vi lov til at se konsekvenserne. Så enkelt er det.

Så hvad kan man gøre?

Det er faktisk op til dig. Følg dit egos drifter og se, hvor det bringer dig. Eller, følg dit hjerte og find kontakten til din sjæl og se, hvor det bringer dig. Universet har sin plan og sine kræfter. Det samme har du. Inde i HVERT ENESTE MENNESKE er en plan. Og et eller andet sted i denne plan, vil der altid være en søgen efter lyset. Men vi kan synes at se lyset i mange ting. Vi kan se det i magt og materielle goder, og vi kan se det i fællesskab og kærlighed. Det er livets læring og vi vælger, hver vores egen vej.

***

Vi har altså en lavere ego-del af os selv og en højere sjæls-del. Og, når vi er i egoets vold, tror vi, at vi ved det hele og kender svarene. Når vi er i sjælens tilstand, så ved vi, hvor meget vi ikke ved og dermed, hvor meget vi endnu har at lære. Det er svært at komme fra egotilstand til sjælstilstand, for det drejer sig ikke kun om at vælge tilstanden. Egoet (personligheden) er den nemlig en helt virkelig energikonstruktion inde i os, og den skal afvikles før, at sjælen kan titte frem – og det er et meget hårdt fysisk energiarbejde.

Jeg har forsøgt at beskrive denne proces på mange måder og du kan finde lidt mere i disse to film og så er der en masse energiøvelser på samme kanal.

Lukket for kommentarer.